Duurzaamheid

Zeehavens werken samen om emissies van afgemeerde schepen te verminderen

24 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Vijf zeehavens in Noordwest-Europa hebben afgesproken samen te werken aan het schoner maken van de scheepvaart. Ambitie is om in 2028 grote containerschepen in de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (o.a. Le Havre) te voorzien van walstroom, zodat de scheepsgeneratoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen. Schepen krijgen hun elektriciteit dan via een kabel van het elektriciteitsnet. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en voor het klimaat. Er wordt minder stikstof en CO2 uitgestoten.

CSCL Ocean liner

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Rotterdam heeft al walstroomaansluitingen voor binnenvaartschepen op alle openbare ligplaatsen in het havengebied. Ook StenaLine in Hoek van Holland en de ligplaats van Heerema in het Calandkanaal zijn voorzien van walstroom. We zijn vorig jaar een ambitieus programma gestart om tot 2025 zo’n acht tot tien walstroomprojecten te realiseren. Nu komt daar deze internationale samenwerking bij. Deze samenwerking is cruciaal om walstroom te laten slagen. We gaan als havens onze walstroom-aanpak op elkaar afstemmen. Dat moet leiden tot standaardisatie, lagere kosten en een versnelling van de toepassing van walstroom met behoud van een gelijk speelveld tussen de havens.”

Toepassing van walstroom is ingewikkeld. Zo is er onduidelijkheid over het toekomstig (Europees) beleid betreffende het al dan niet verplichten van walstroom. Internationale regels zijn nodig om te voorkomen dat de concurrentiepositie van havens die voorop lopen met verduurzamen verslechtert. Investeringen in walstroom kunnen nu niet uit: er zijn grote investeringen in infrastructuur nodig die niet zonder overheidssteun kunnen. Er zijn ook nog weinig kant-en-klare oplossingen voor het inpassen van walstroom op drukbezette kades. Op dit moment is nog maar een beperkt aantal containerschepen voorzien van een walstroomaansluiting. Er zijn momenteel in Europa dan ook geen terminals met walstroominstallaties voor grote containerschepen. Tot slot zijn belastingregels nu ongunstig voor walstroom: over elektriciteit betaal je tijdelijk geen energiebelasting, scheepsbrandstof is in de meeste havens vrijgesteld van belasting.

Walstroom voor containerschepen tegen 2028

De havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (Le Havre, Rouen en Parijs) hebben daarom afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om tegen 2028 walstroomvoorzieningen voor containerschepen vanaf 14.000 TEU te hebben. In dit segment is het steeds gebruikelijker dat nieuwe schepen een walstroomaansluiting hebben. Om hun engagement te tonen en een duidelijk statement te maken, ondertekenden deze havens een Memorandum of Understanding (MoU). Op die manier tonen de havens dat ze hun best zullen doen om de nodige voorwaarden en een gelijk speelveld te creëren om de implementatie van walstroom voor hun klanten te faciliteren.

Daarnaast pleiten de havens gezamenlijk voor een duidelijk (Europees) regelgevend kader voor het gebruik van walstroom of een gelijkwaardig alternatief. De havens vragen ook een vrijstelling van energiebelasting voor walstroom en voldoende publieke fondsen om deze walstroomprojecten te realiseren.