Digitalisering

Digitalisering van het luchtruim voor het gebruik van drones

24 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Om het luchtruim voor te bereiden op nieuwe toepassingen van drones richt het Havenbedrijf een prototype U-Space Airspace in. Dit is eigenlijk wat de luchtverkeersleiding is voor vliegtuigen. Om in de praktijk te testen hoe we dit luchtruim in moeten richten en veilig kunnen houden heeft het Havenbedrijf een samenwerkingsovereenkomst gesloten met software leverancier Airwayz.

Illustratie van het drone luchtruim

In de haven van de toekomst zullen we steeds meer drones in de lucht gaan zien. Drone-bedrijven gaan de komende jaren meer diensten leveren om de haven efficiënter en veiliger maken. Ook over langere afstanden zullen drones meer bemande en onbemande vluchten gaan uitvoeren.

Airwayz levert het Unmanned Traffic Management systeem  (UTM) dat luchtverkeersleidingsdiensten voor de VLL (Very Low Level luchtlaag) biedt. Luchtverkeersleidingsdiensten zijn diensten aan drone operators zoals bijvoorbeeld vluchttoestemmings- en deconflictie-diensten. Het vergt in de eerste plaats dat onbemande en bemande luchtvaart, in de onderste luchtlaag,  zichtbaar wordt gemaakt.

De protocollen, procedures, afspraken en risicoprofielen in het luchtruim komen van Havenbedrijf Rotterdam als havenbeheerder en van de overheid als wetgever. Het Havenbedrijf is hiermee de eerste in Nederland om een eigen luchtruim in te richten en zo het drone-verkeer in goede banen te leiden.

Man vliegt met drone om pakket af te leveren

Het prototype loopt 2 jaar lang en start in december 2022. Met het prototype wordt in de praktijk ondervonden wat het betekent om de onderste luchtlaag te beheren en wat de rol van het Havenbedrijf wordt. Het biedt inzicht in wat het vergt om het drones-luchtruim veilig te houden, welke kansen er zijn voor drone operators in de haven en de impact te bepalen van drones-luchtverkeersleiding op de organisatie.

Het prototype U-Space Airspace gaat daarnaast een voorbeeldrol vervullen voor de uitrol in Nederland en de rest van Europa. Het prototype volgt immers de Europese regelgeving die voor U-Space is voorbereid.