Header image

Drones

in de Rotterdamse haven

25 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Drone Port of Rotterdam

Lees meer over het innovatieprogramma rondom drones en onze aandachtsgebieden.

Vliegen in het havengebied

Regels en procedures voor gebruik van drones in de haven, aanvragen van drone flight areas.

U-Space Airspace Port of Rotterdam

Lees meer over de inrichting van een veilig luchtruimbeheer waarin drones deel uitmaken van de havenoperatie.

Drones, onbemande vliegende systemen, worden in de Rotterdamse haven in toenemende mate ingezet door bedrijven in het havengebied, ook door het Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam drone airspace

U-SPACE AIRSPACE PORT OF ROTTERDAM

Drones worden meer en meer onderdeel van de havenoperaties. Voor het Havenbedrijf Rotterdam staat veiligheid bovenaan. De komende twee jaar wordt in een prototype uitgewerkt wat precies komt kijken bij airspace management en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn. Zo is medio 2022 de marktconsultatie afgerond voor een partnerschap rond innovatieve drone-verkeersleiding.

Toepassingsmogelijkheden

Er zijn dan ook veel toepassingsmogelijkheden: inzet bij incidenten, waterverontreinigingen en brandbestrijding, surveillance en inspecties, bij toezicht op havenoperaties en security, toezicht op schades, inspecties van installaties op terminals. Maar ook bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, zoals wegen en bruggen en bij de uitstoot van emissies. Ook het Havenbedrijf gaat steeds vaker drones inzetten. Denk daarbij aan de mogelijkheden die drones bieden om ligplaatsvoorzieningen goed in te richten voor de gebruikers, maar ook als ondersteuning bij het toezicht door patrouillevaartuigen en inspecteurs.

Een drone boven de Pioneering Spirit

Toekomstmuziek

In de toekomst hebben drones grote impact op logistieke ketens en slimme mobiliteit. Europese regelgeving per 1-1-2021 maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het gebied van onbemand vracht- en personenvervoer. Snelle leveringen van cruciale productie-onderdelen naar schepen op zee en het veilige transport van mensen, bijvoorbeeld naar schepen en boorplatforms maar ook voor zakelijk vervoer in de haven, worden dan mogelijk. De komende jaren wordt hiertoe in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonome vluchten.

DRONE PORT OF ROTTERDAM

Om de toepassingsmogelijkheden van drones verder te verkennen en verbreden, hebben we het innovatieprogramma Drone Port of Rotterdam in het leven geroepen. Ontdek de volgende stappen en onze aandachtsgebieden voor de komende jaren.

Laatste nieuws

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger Michael Stibbe (links) en Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.
14 / 2 / 2023

Delegatie Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU bezoekt haven

Het Airspace Center in Rotterdam
Digitalisering
25 / 1 / 2023

Airspace Centre voor digitaal beheer lage luchtruim voor drones in bedrijf

Dutch Drone Company
Innovatie
26 / 10 / 2022

Met drones bruggen inspecteren

Man vliegt met drone om pakket af te leveren
Digitalisering
24 / 10 / 2022

Digitalisering van het luchtruim voor het gebruik van drones

Avy Drone met containerschip en RPA op de achtergrond
Innovatie
13 / 10 / 2022

Nieuwste dronetype vliegt wekelijks boven Maasvlakte