Header image

Drones

in de Rotterdamse haven

17 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Drone Port of Rotterdam

Lees meer over het innovatieprogramma rondom drones en onze aandachtsgebieden.

Vliegen in het havengebied

Regels en procedures voor gebruik van drones in de haven.

U-Space Airspace Port of Rotterdam

Lees meer over de inrichting van een veilig luchtruimbeheer waarin drones deel uitmaken van de havenoperatie.

Drones, onbemande vliegende systemen, worden in de Rotterdamse haven in toenemende mate ingezet door bedrijven in het havengebied, ook door het Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam drone airspace

U-SPACE AIRSPACE PORT OF ROTTERDAM

Lucht- en zeevaart zijn altijd twee gescheiden domeinen geweest. Dat verandert nu drones deel gaan uitmaken van de havenoperaties. Voor het Havenbedrijf Rotterdam staat veiligheid bovenaan. De komende twee jaar wordt in een prototype uitgewerkt wat precies komt kijken bij airspace management en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn.

Toepassingsmogelijkheden

Er zijn dan ook veel toepassingsmogelijkheden: inzet bij incidenten, waterverontreinigingen en brandbestrijding, surveillance en inspecties, bij toezicht op havenoperaties en security, toezicht op schades, inspecties van installaties op terminals. Maar ook bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, zoals wegen en bruggen en bij de uitstoot van emissies. Ook het Havenbedrijf gaat steeds vaker drones inzetten. Denk daarbij aan de mogelijkheden die drones bieden om ligplaatsvoorzieningen goed in te richten voor de gebruikers, maar ook als ondersteuning bij het toezicht door patrouillevaartuigen en inspecteurs.

Een drone boven de Pioneering Spirit

Toekomstmuziek

In de toekomst hebben drones grote impact op logistieke ketens en slimme mobiliteit. Europese regelgeving per 1-1-2021 maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het gebied van onbemand vracht- en personenvervoer. Snelle leveringen van cruciale productie-onderdelen naar schepen op zee en het veilige transport van mensen, bijvoorbeeld naar schepen en boorplatforms maar ook voor zakelijk vervoer in de haven, worden dan mogelijk. De komende jaren wordt hiertoe in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonome vluchten.

DRONE PORT OF ROTTERDAM

Om de toepassingsmogelijkheden van drones verder te verkennen en verbreden, hebben we het innovatieprogramma Drone Port of Rotterdam in het leven geroepen. Ontdek de volgende stappen en onze aandachtsgebieden voor de komende jaren.

Laatste nieuws

Test met lange-afstand drone in de Rotterdamse haven
Innovatie
24 / 3 / 2022

Rotterdamse haven richt als eerste in Nederland luchtruim in voor drone-gebruik

Lange afstandsdrone in haven Rotterdam
Innovatie
8 / 11 / 2021

Succesvolle pilot met lange-afstandsdrone in de Rotterdamse haven

Drone levert pakket aan binnenvaartuig Duancis in haven van Rotterdam
Digitalisering
30 / 9 / 2020

Drone-pakketlevering op binnenvaartschip in Rotterdamse haven

Drone vliegt boven de stad
Digitalisering
30 / 9 / 2020

Drones houden Nederland in de toekomst bereikbaar

Drone pakketlevering in de haven van Rotterdam op pioneering spirit
Innovatie
23 / 5 / 2020

Primeur: eerste drone-pakketlevering op schip in Rotterdamse haven

1/