Innovatie

Primeur: eerste drone-pakketlevering op schip in Rotterdamse haven

23 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 22 mei vond een primeur plaats in de Rotterdamse haven: een drone heeft onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit van Allseas, dat in de Alexiahaven ligt ter voorbereiding van aankomende offshore-activiteiten. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Onder het motto ‘Rotterdam the safest port to fly’ wordt het luchtruim boven de haven veilig ingericht, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van nieuwe technologieën die de haven veiliger, slimmer en sneller maken.

Drone-evolutie

De drone-industrie maakt een opwindende evolutie door en is klaar voor groei. Drones zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben op vervoer en transport. De nieuwe Europese regelgeving maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen gereed gemaakt worden. Deze vlucht is hierbij een belangrijke eerste stap, omdat een echt pakket is afgeleverd en de drone hiervoor een grote afstand heeft afgelegd. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot.

Haven van de toekomst

“De inzet van nieuwe technologieën maakt onze haven slimmer, sneller, efficiënter en veiliger. Deze pilot is daar een goed voorbeeld van; het levert een wezenlijke bijdrage aan efficiënter transport in het algemeen en uiteindelijk aan de ontlasting van het wegennet in het bijzonder. Onder het motto ‘Rotterdam, the safest port to fly’ willen we het luchtruim veilig inrichten. De resultaten van deze pilot helpen ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten, zodat het Rotterdamse havenbedrijfsleven optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe ontwikkelingen’’, aldus Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam.

Inzet drones in havengebied biedt mogelijkheden voor de toekomst

Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta: “De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos. Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen! Met deze pilot in de Rotterdamse haven kunnen we direct de toegevoegde waarde van dronetechnologie in een complexe omgeving demonstreren.”

Mogelijkheden dronedelivery in offshore-industrie

Jeroen Hagelstein, manager PR van Allseas, ziet ook mogelijkheden voor dronedelivery in de offshore-industrie: “Als technisch offshorebedrijf verleggen wij continu de bestaande grenzen van techniek. “Pioneering Spirit is daar het meest sprekende voorbeeld van. Wij ondersteunen de ontwikkeling van dit soort innovatieve ideeën dan ook van harte. Met deze pilot willen we testen of drones een geschikt middel zijn voor het snel en efficiënt aan boord krijgen van materialen. Helikopters zijn bijvoorbeeld niet altijd en overal beschikbaar. Dronedelivery kan van meerwaarde zijn als wij aan boord snel onderdelen nodig hebben die we niet zelf kunnen repareren, zoals printplaten en chips.”