Veiligheid

Demonstratie met drones voor veilige integratie in Rotterdams luchtruim

19 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 16 augustus zijn in het westelijk havengebied van de Rotterdamse haven dronevluchten gehouden voor AMU-LED, het Europees demonstratieproject over de integratie van drones in het (stedelijk) luchtruim. De demonstratie past in de voorbereidingen voor het gereed maken van het luchtruim voor autonome vluchten.

©AirHub

Drones in de Rotterdamse haven

Drones - onbemande vliegende systemen - worden in de Rotterdamse haven in toenemende mate ingezet door bedrijven in het havengebied. Er zijn dan ook veel toepassingsmogelijkheden: inzet bij incidenten, waterverontreinigingen en brandbestrijding, surveillance en inspecties, bij toezicht op havenoperaties en security, toezicht op schades, inspecties van installaties op terminals. Maar ook bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, zoals wegen en bruggen en bij de uitstoot van emissies. Ook het Havenbedrijf zet steeds vaker drones in. Onder meer ter ondersteuning bij het toezicht door patrouillevaartuigen en inspecteurs en bij de bestrijding van incidenten. Het doet dat dan in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Rijnmond.

Maar het Havenbedrijf vertrouwt erop dat in de nabije toekomst drones grote impact op logistieke ketens en slimme mobiliteit hebben. Nieuwe Europese regelgeving maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het gebied van onbemand vracht- en personenvervoer. Snelle leveringen van cruciale productie-onderdelen naar schepen op zee en het veilige transport van mensen, bijvoorbeeld naar schepen en boorplatforms maar ook voor zakelijk vervoer in de haven, worden dan mogelijk. De komende jaren wordt hiertoe in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonome vluchten.

Een veilig integratie van drones in ons luchtruim vergt veel coördinatie en tests. Daarom neemt Havenbedrijf Rotterdam deel aan AMU-LED.

AMU-LED

AMU-LED is een grootschalig demonstratieproject in het kader van het EU-programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie. AMU-LED zal de veilige integratie van bemande en onbemande vliegtuigen demonstreren met het realiseren van steeds duurzamere, slimme steden als uiteindelijk doel. Dit gebeurt via het uitvoeren van vluchtdemonstraties met verschillende scenario’s, gebruikssituaties en toepassingen in stedelijke omgevingen.