Innovatie

Drone aansturing op afstand gestart

7 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

De Divisie Havenmeester experimenteert al enige tijd met een snelle vliegtuigdrone voor lange afstanden. De drone ondersteunt met allerlei taken, denk aan het uitvoeren van inspecties en het houden van toezicht.

Voor het eerst is er nu ook toestemming voor proeven waarbij de drone wordt bestuurd vanuit het Command & Control Centre in het Haven Coördinatie Centrum van de Divisie Havenmeester. De drone zelf vertrekt daadwerkelijk 40 km verderop vanuit de Pistoolhaven.

De aansturing op afstand is belangrijk omdat Havenbedrijf Rotterdam in de toekomst over een multidisciplinair havenbreed netwerk van drones wil beschikken, die vanaf een centrale plek aangestuurd worden. Op deze manier kan er een directe koppeling gemaakt worden tussen livebeelden van de drone en de beoordeling ervan door de Divisie Havenmeester. Het drone-netwerk zal ook gebruikt worden voor incidentenbestrijding door de Gezamenlijke Brandweer.

Het inzetten van drones sluit aan bij de strategische ambitie van Havenbedrijf Rotterdam om de haven nog efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Met het innovatieprogramma Drone Port of Rotterdam wordt het havengebied ontwikkeld tot een ‘experimenteerruimte in de relevante omgeving’ voor aanbieders van dronediensten. Het Havenbedrijf Rotterdam speelt een faciliterende rol als het gaat om het ondersteunen van drone-operaties in het havengebied. Daar hoort bijvoorbeeld het digitaal begeleiden van droneverkeer bij. Samen met de bevoegde instanties en bedrijven in de haven richten we ons luchtruim en onze procedures hier stapsgewijs op in.