Digitalisering

Airspace Centre voor digitaal beheer lage luchtruim voor drones in bedrijf

25 januari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 23 januari 2023 is Havenbedrijf Rotterdam gestart met het inrichten van het luchtruim voor drone gebruik. Hiervoor is op de 14e verdieping van het kantoor van Havenbedrijf Rotterdam het Airspace Centre ingericht.

Dit Airspace Centre beheert, in een proefopstelling, via een Unmanned Traffic Management (UTM) systeem voor de komende twee jaar het lage luchtruim (VLL - Very Low Level airspace) voor drones boven het Europoort en Maasvlakte gebied, zowel voor bemande als onbemande vluchten.

Het Airspace Center in Rotterdam

In het lage luchtruim zal verkeersleiding een volledig digitaal proces zijn. Dit wordt vanaf nu getest samen met softwarepartner Airwayz. Havenbedrijf Rotterdam is hiermee de eerste in Europa om op deze schaal een eigen luchtruim en regels in te richten en zodoende het drone-verkeer in goede banen te leiden. Uitgangspunt is dat goed luchtruimbeheer commerciële dronediensten mogelijk maakt en de havenprocessen nog veiliger en efficiënter maakt.

Airspace Managers

Het Centre zal bemand worden door Airspace Managers, de luchtverkeersleiders voor drones. Zij hebben vanuit het Airspace Centre zicht op wie zich allemaal in de lucht bevinden. De Airspace Managers zijn medewerkers van het Havenbedrijf. Zij zullen één dag per week actief zijn in deze rol en meedenken over de vraag of het luchtruimbeheer inderdaad een taak voor het Havenbedrijf kan zijn vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ook vanuit digitalisering en veilig gebruik van data.

Het prototype-programma loopt tot oktober 2024. Gedurende deze periode wordt er kennis opgedaan over wat ervoor nodig is om het drones-luchtruim veilig te houden, te bepalen wat de impact van drones-luchtverkeersleiding is op de organisatie en een beeld te krijgen van de toekomstige rol van het Havenbedrijf in de luchtlaag. Dit alles om op langere termijn de veiligheid van het luchtruim te waarborgen. Het prototype U-Space Airspace Rotterdam gaat bovendien een voorbeeldrol vervullen voor de uitrol in heel Nederland, bijvoorbeeld boven steden.