Bereikbaarheid

Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt eerste gebruikers Container Exchange Route

21 november 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Kramer Group worden als eerste marktpartijen aangesloten op de Container Exchange Route (CER), een gesloten baan voor sneller, efficiënter en integer vervoer van containers tussen locaties op de Maasvlakte.

Met deze partijen zijn eerder deze maand de overeenkomsten getekend. Met de Douane zijn eind juni 2022 al afspraken gemaakt over de aansluiting van de Rijksinspectieterminal op de CER om daarmee de integriteit van de transporten van en naar deze locatie te versterken. Havenbedrijf Rotterdam gaat nu de aansluitingen tot de terreinen en de verbinding met de Gesloten Transport Route realiseren. Eind 2023 kunnen de eerste transporten over de baan plaatsvinden.

Uitwisseling van containers

De uitwisseling van containers tussen terminals, containerdepots, distributiecentra én douanefaciliteiten (in het geval van een inspectie) vraagt om zo efficiënt en integer mogelijk transport. Om dit te bewerkstelligen heeft het Havenbedrijf de CER laten aanleggen. Het betreft een ongeveer 17 kilometer lang gesloten wegennetwerk, dat op de Maasvlakte een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra en de Rijksinspectieterminal met elkaar moet gaan verbinden. Vervoerders hebben de mogelijkheid om via bemand vervoer over de baan te gaan rijden.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'Ik ben verheugd dat RWG, ECT, de Douane en Kramer Group als eerste partijen aangesloten zullen worden op de Container Exchange Route. Dit commitment onderschrijft de belangrijke rol van de CER in het toekomstbestendig maken van het containercluster in de Rotterdamse haven.'

Ronald Lugthart, CEO RWG: 'De totstandkoming van de CER speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse Haven met als doel groei, optimalisatie en efficiënte uitwisseling 24/7 van containers voor alle logistieke dienstverleners en stakeholders.'

Kees Groeneveld, voorzitter Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC): 'We zijn zeer verheugd dat de aansluitingen op de CER gerealiseerd gaan worden. Efficiënte afhandeling van ladingstromen is voor containerrederijen van groot belang bij het kiezen van hun aanloophavens. De CER biedt meer veiligheid, flexibiliteit en minder risico op congestie. Deze efficiency voordelen verbeteren de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.'

Container Exchange Route vanuit de lucht gezien

Jan Kamp, Regiodirecteur Douane - Rotterdam Haven: 'De CER sluit naadloos aan bij de wens van de Douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven. De douane wil het transport tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal over de CER routeren, zodat dit vervoer in een gecontroleerde en gesloten omgeving plaatsvindt. De CER-baan draagt zo bij aan de versterking van de veiligheid en integriteit van de logistieke keten.'

Leo Ruijs, CEO Hutchison Ports ECT Rotterdam: 'De beoogde tijdwinst, betere verkeersveiligheid en lagere emissies door een efficiënte en veilige containeruitwisseling in de Rotterdamse haven versterken de positie van de haven van Rotterdam.'

André Kramer, CEO Kramer Group: 'Wij kijken uit naar de aansluiting op de CER. Het vervoer over de CER verbetert de bereikbaarheid van de terminals en levert daarmee een grote bijdrage aan het oplossen van knelpunten in de containerlogistiek.'

De optimale bereikbaarheid en veiligheid is van groot belang voor de haven van Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam investeert daarom jaarlijks een fors bedrag in state-of-the-art infrastructuur. De positie als belangrijkste containerhub in Europa kan op deze manier verder versterkt worden. Dat is goed voor de haven, de bedrijven in de haven en hun werknemers.