Bereikbaarheid

Douane enthousiast over Rotterdamse Container Exchange Route

30 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Eind 2023 zullen de eerste transporten plaatsvinden over de Container Exchange Route op de Maasvlakte. Peter van Buijtenen, regiodirecteur Rotterdam Haven van de Douane, kijkt er naar uit. “Het is niet alleen een forse stap vooruit in de strijd tegen de drugshandel en ondermijning, maar het scheelt ons en de bedrijven ook gewoon heel veel werk.”

De Container Exchange Route (CER) kent een aardig lange voorgeschiedenis, maar dit jaar wordt het 17 kilometer lange traject dan toch echt in gebruik genomen. Het wegennetwerk op de Maasvlakte verbindt een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra én de Rijksinspectieterminal met elkaar. Het bijzondere ervan is dat het een ‘gesloten’ transportroute is; niet openbaar toegankelijk dus. Alleen transportbedrijven met een Authorised Economic Operator (AEO) vergunning van de Douane, kunnen er containers van de ene naar de andere locatie over vervoeren.

Identiteit lading waarborgen

“Dat is voor ons een belangrijk aspect”, licht Peter van Buijtenen toe. “Met een AEO tonen bedrijven aan dat ze onderdeel willen zijn van een veilige logistieke keten. Samen met het feit dat de CER een gesloten netwerk is, betekent dit een boost voor de integriteit en veiligheid van de haven. Mede dankzij hekwerken en (toekomstig) cameratoezicht kunnen wij garanderen dat de containers niet op de openbare weg zijn geweest. Er kan dus niets bijgestopt of verwisseld worden. De identiteit van de lading kunnen we dankzij de CER waarborgen.”

De Douane heeft onlangs de aansluitovereenkomst voor de CER getekend. De toegevoegde waarde van de Exchange Route zit ‘m in containers die uitgewisseld worden tussen terminals. Ze komen bijvoorbeeld per zeeschip op terminal A aan en moeten per trein vanaf terminal B naar Duitsland worden vervoerd. Het transport van terminal A naar terminal B kan dan via de CER. Hetzelfde geldt voor containers die voor controle naar de Rijksinspectieterminal moeten. Deze zullen in principe allemaal via de CER getransporteerd gaan worden. Alleen bij hoge uitzondering mogen deze containers nog via de openbare weg.

Van Buijtenen: “Zowel transporten tussen terminals als die van en naar de Rijksinspectieterminal zijn voortaan dus veilige en integere trajecten. Daarnaast scheelt het ontzettend veel administratieve last. Aangezien de CER een gesloten netwerk is, verlaat de container die wordt vervoerd van de ene naar de andere terminal via de nieuwe ‘interne baan’ niet langer het douanetoezicht en kan de administratie grotendeels achterwege blijven. Dat scheelt… voor ons, maar juist ook voor het betrokken bedrijfsleven.”

Container Exchange Route op de Maasvlakte met op de achtergrond de APM Terminal

Vuist maken

Boudewijn Siemons, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij Havenbedrijf Rotterdam, sluit zich daar volledig bij aan. “Het containertransport via de CER is efficiënter en daardoor ook duurzamer. Maar minstens even belangrijk is dat we hiermee een vuist maken tegen drugscriminaliteit en ondermijning. Samen met de Douane zijn we tevens een traject gestart om te verkennen welke mogelijkheden de CER nog meer kan bieden om de integriteit van de Rotterdamse haven verder te verbeteren.”

Dit gebeurt mede met het oog op de verwachte toename van containeroverslag in de Rotterdamse haven. Siemons: “Het afgelopen jaar zijn er maar liefst bijna 14,5 miljoen containers door onze haven gegaan. We hebben berekend dat er in 2035 tot 8 miljoen TEU aan extra capaciteit in Rotterdam nodig zal zijn. Die enorme stroom containers willen we efficiënt, veilig én duurzaam faciliteren. De CER speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van het containercluster in de Rotterdamse haven.”

Container Exchange Route op de Maasvlakte 2

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De eerste toonaangevende bedrijven hebben reeds aangegeven van de CER gebruik te gaan maken. Naast de aansluitovereenkomst met de Douane, hebben Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Kramer Group zich als eerste marktpartijen aangesloten. “Wat ons betreft geldt: hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter dat het is”, aldus Van Buijtenen. “Dat maakt het voor iedereen efficiënter. Daarnaast hebben we ook allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integriteit van onze haven.”