Header image

Container Exchange Route (CER)

Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam is één van 's werelds leidende logistieke hubs. De haven draagt bij aan de werkgelegenheid en de Nederlandse welvaart en ontwikkeling. Groei hiervan is de doelstelling, maar wel op een veilige, slimme én duurzame manier. De ontwikkeling van de Container Exchange Route is hier een exponent van. Eind 2023 nemen de eerste bedrijven de route in gebruik.

Uitwisseling van containers

De Rotterdamse haven biedt plaats aan het grootste containercluster van Europa. Jaarlijks worden hier meer dan 15 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers overgeslagen. Met de toekomstige uitbreidingen van containerterminals op de Maasvlakte, is de grens nog niet bereikt.

De uitwisseling van containers tussen de containerfaciliteiten vraagt om zo efficiënt en integer mogelijk transport. Om dit te bewerkstelligen heeft het Havenbedrijf de Container Exchange Route (CER) laten aanleggen.

CER route (2022)

Ingebruikname

De CER wordt gefaseerd afgebouwd en opengesteld. De ingebruikname ervan wordt eind 2023 verwacht, waarbij de volumes stapsgewijs zullen toenemen, mede door de aansluiting van terminals, depots en distributiebedrijven.

CER van bovenaf gefotografeerd

Hoe werkt de Container Exchange Route?

De CER is een 17 kilometer lang gesloten wegennetwerk dat op de Maasvlakte een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra en de Rijksinspectieterminal met elkaar verbindt. Via dit netwerk transporteren bemande voertuigen de containers van en naar hun bestemming.

De CER levert een grote bijdrage aan de veiligheid, integriteit, efficiëntie en duurzaamheid in de Rotterdamse haven. De routes kennen minder oponthoud. Aangesloten bedrijven zorgen voor een soepelere afhandeling van containers die via de CER gaan. Wat zal resulteren in tijdwinst, betere verkeersveiligheid en lagere emissies. Doordat er daarnaast minder gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, stroomt ook daar het verkeer beter door.

De verhoogde veiligheid ontstaat omdat het een gesloten baan betreft. Hierdoor is er onderweg, tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal, veel minder gelegenheid om bij de lading te komen. Dit sluit aan bij de wens van de douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning forse extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven.