Header image

Container Exchange Route (CER)

Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam is één van 's werelds leidende logistieke hubs. De haven draagt bij aan de werkgelegenheid en de Nederlandse welvaart en ontwikkeling. Groei hiervan is de doelstelling, maar wel op een veilige, slimme én duurzame manier. De ontwikkeling van de Container Exchange Route is hier een exponent van. November 2023 hebben de eerste bedrijven de route in gebruik genomen.

Uitwisseling van containers

De Rotterdamse haven biedt plaats aan het grootste containercluster van Europa. Jaarlijks worden hier rond de 15 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers overgeslagen.

In 2035 is er berekend dat er tot 8 miljoen TEU extra aan capaciteit nodig zal zijn. Het doel is om de uitwisseling van containers zo efficiënt, veilig en duurzaam mogelijk te faciliteren. Om dit te bewerkstelligen heeft het Havenbedrijf de Container Exchange Route (CER) laten aanleggen.

CER route (2022)

Ingebruikname

Eind november 2023 is de CER in gebruik genomen.

Hoe werkt de Container Exchange Route?

De CER is een 17 kilometer lang gesloten wegennetwerk dat op de Maasvlakte een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra en de Rijksinspectieterminal met elkaar verbindt. Via dit netwerk transporteren bemande voertuigen de containers van en naar hun bestemming.

De CER levert een grote bijdrage aan de veiligheid, integriteit, efficiëntie en duurzaamheid in de Rotterdamse haven. De routes kennen minder oponthoud. Aangesloten bedrijven zorgen voor een soepelere afhandeling van containers die via de CER gaan. Wat resulteert in tijdwinst, betere verkeersveiligheid en lagere emissies. Doordat er daarnaast minder gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, stroomt ook daar het verkeer beter door.

De verhoogde veiligheid ontstaat omdat het een gesloten baan betreft. Hierdoor is er onderweg, tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal, veel minder gelegenheid om bij de lading te komen. Dit sluit aan bij de wens van de douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning forse extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven.

CER van bovenaf gefotografeerd