Energietransitie

FLIE: versneller van innovaties

8 augustus 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

De machine heeft niet alleen een grootse naam – Zeus, vernoemd naar de Griekse oppergod – hij gaat ook indrukwekkende dingen doen. Directeur Peter van Hooft: ‘Bij FLIE kunnen we op onze pilot- en testlocaties innovatieve technologieën versnellen en marktrijp maken. Hard nodig als we de klimaatdoelen willen halen. Wat mij drijft is mensen bij elkaar brengen die de wereld willen verbeteren.’

FLIE staat voor Fieldlab Industrial Electrification en is een samenwerkingsverband van Deltalinqs, FME, het Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter en TNO. FLIE wordt in nauwe samenwerking met de EFRO-subsidie, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland vormgegeven. Peter: ‘We willen de energietransitie in het Rotterdamse havengebied praktisch ondersteunen. FLIE is een kenniscentrum voor elektrificatie voor bedrijven en partijen, we bieden praktische hulp en ondersteuning en geven advies om processen te vernieuwen. Én we zijn een demo- en testlocatie: we bieden een fysieke infrastructuur en faciliteiten zoals gassen- en elektriciteitsvoorziening en meetinfrastructuur. Dat maakt het Fieldlab uniek, we maken het mogelijk om nieuwe innovatieve technologieën te testen op industrieel relevante schaal in de procesketen. Hiermee demonstreren we de toegevoegde waarde van de systemen. Het investeringsrisico wordt zo verkleind en de doorontwikkeling op grote schaal, samen met de industrie, kan worden ingezet.’

Nieuwe inrichting havenindustrieel complex

Het Fieldlab is nu ongeveer twee jaar bezig, vertelt Peter. ‘We hebben al zo’n 20 haalbaarheidsprojecten afgerond met startups en industriële partijen. Daarbij werken we nauw samen met het Havenbedrijf Rotterdam, ook een van de partners in het samenwerkingsverband. Samen zoeken we naar de nieuwe inrichting van het havenindustrieel complex, wat is er nodig? Daarbij richten we ons op de circulaire economie en de materialentransitie. Maar vooral ook op de energiebehoefte in de nabije toekomst. Het is belangrijk dat we de energietransitie versnellen, we hebben de klimaatdoelen nou eenmaal met elkaar afgesproken. Dus daar willen we ons voor inzetten.’

Mierenzuur

Bij FLIE kunnen innovaties dus ontwikkeld en veilig getest worden. Dat zijn vooral innovaties op het gebied van het omzetten van elektriciteit naar warmte en het omzetten van CO2 naar bruikbare energie. Peter: ‘Een goed voorbeeld daarvan is de Zeus-installatie, ontwikkeld door TNO/Voltachem. In deze installatie wordt mierenzuur gemaakt van groene CO2. Mierenzuur is een stof die insecten en planten produceren bij hun verdediging. De stof wordt veel gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld bij de productie van geneesmiddelen. Als het Zeus-systeem gevalideerd en goedgekeurd is bij het Fieldlab, kan TNO verder opschalen en een pilot plant realiseren. Het doel is om daarmee ongeveer 2,5 megaton emissiereductie per jaar te realiseren.’

Dirigent die partijen bijeen brengt

‘Er is te veel CO2 in de lucht en dat is een groot probleem. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn drastische maatregelen nodig. Dus minder CO2-uitstoot in de industrie en meer nieuwe, schone en duurzame productieprocessen. Daarbij moeten we echt versnellen. Ik zie mezelf als een dirigent die mensen bij elkaar brengt, mensen die net zo gepassioneerd zijn om de versnelling door te zetten. Wat mij drijft is het bij elkaar brengen van partijen die de wereld willen verbeteren. Zo willen we over een paar jaar met FLIE tien systemen per jaar marktrijp maken en positief bijdragen aan de elektrificatie van de industrie.’

Heeft Peter nog tips voor andere bedrijven? ‘De klimaatopgave is groot, maar haalbaar. Wij kunnen helpen om goede oplossingen te vinden voor specifieke processen en reststromen. Zonder samenwerking geen versnelling, we kunnen dit met elkaar dus ga het gesprek aan!’