Header image

Vliegen in het havengebied

Hoe kunnen wij je helpen?

Drones mogen in de toekomst steeds breder worden toegepast, op voorwaarde dat de veiligheid geborgd is. Om bredere toepassingen mogelijk te maken, wordt de komende jaren in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonoom vliegen, vliegen boven steden, haven en industriegebieden, met pakketten en op termijn onbemand vliegen met cargo en passagiers.

Het Havenbedrijf werkt met overheid en marktpartijen samen om het luchtruim boven de haven zodanig in te richten dat er veilig en snel van de mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

Open categorie

In het havengebied zijn dronevluchten in de open categorie niet toegestaan. De open categorie is de niet vergunning-plichtige categorie.

Bekijk de havenzonekaart waar deze gebieden op staan.

De zonegrenzen zijn inmiddels opgenomen in de meeste drone pre-flight apps. Op termijn wordt het verplicht om de dronezones in de software van onbemande luchtvaartuigen te programmeren. De software maakt het de drones onmogelijk een restricted zone binnen te vliegen.

Specific categorie

Voor de specific categorie is een vergunning verplicht. De meeste bedrijfsmatige dronetoepassingen vallen in deze categorie, die aan zwaardere eisen gebonden is zoals opleidingen en certificeringen. Aanbieders van dronediensten moeten de risico’s analyseren en deze aantoonbaar reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Drone-operators mogen in de haven een drone gebruiken als ze, op basis van de risicoanalyse, hiertoe toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekregen hebben. De regels en procedures zijn te vinden op de website van ILT.

Wat deze regels en procedures inhouden voor het havengebied en hoe de vergunningaanvraag in zijn werk gaat, is in het onderstaande document te vinden.

Toestemming voor stijgen en landen

Als de drone opstijgt en landt van een openbaar terrein dan dient Havenbedrijf Rotterdam, als grondbeheerder, toestemming te geven voor het gebruik van dat terrein voor dat doel. Toestemming vragen gaat met een aantal bescheiden;

  1. Kaart of luchtfoto met de exacte locatie, x/y coördinaten, vanaf waar wordt opgestegen
  2. Exploitatievergunning of ROC
  3. Tijdvak waarbinnen gevlogen gaat worden
  4. Naam van de operator(s) incl. ten minste mobiel telefoonnummer

Melding aan het Havencoördinatiecentrum

Meld vluchten met drones aan het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Deze melding beoogt geen toestemming maar zorgt er wel voor dat vragen over de vluchten die bij het HCC binnen komen, bevestigend beantwoord kunnen worden. Planbare inzet bij voorkeur 24 uur vooraf per email. Inzet bij incidenten per telefoon: +31(10) 252 1000. De informatie die nuttig is; waar, wanneer en met welk doel wordt er gevlogen, welke operator voert de vluchten uit en voor welke opdrachtgever.

Voorval met een drone melden

Overlast door een drone kun je melden bij de plaatselijke politie. Die kan actie ondernemen bij een overtreding met, of overlast van een drone. Vliegt er een drone boven jouw terrein, huis of woonwijk? Geef de politie dan zoveel mogelijk informatie door over de locatie, datum en tijdstip, de drone en de piloot. Maak als mogelijk een foto of video. Het is belangrijk dat je een melding doet van overlast door een drone. Voor de politie om actie ondernemen. En voor de overheid om beter zicht te krijgen op incidenten met drones.

Indien een drone wordt waargenomen die illegaal boven het havengebied vliegt;

  • Bel 112 bij security issues of een acuut veiligheidsrisico
  • Bel de politie op 0900-8844 of ILT op nummer 088-4890000 bij het vermoeden van een overtreding
Politie vliegt met een drone

Een weerbare haven

Drones bieden veel kansen, maar kunnen ook voor minder goede doeleinden worden gebruikt en risico’s rondom veiligheid en beveiliging met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drones voor het ongewenst in beeld brengen van personen, spionage door aflezen van (computer)schermen of andere bedrijfsspionage, voorbereiden van criminele activiteiten, drugscriminaliteit, smokkel of mogelijk zelfs terroristische oogmerken. Met een groot aantal bestuurlijke partijen overleggen we over bescherming tegen deze praktijken in de haven.