Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam stimuleert geluidsmeting afgemeerde schepen

7 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Onder de naam ESI Noise gaat Havenbedrijf Rotterdam scheepvaart een financiële korting geven indien aan de hand van een internationaal aanvaarde maatstaf inzichtelijk is gemaakt hoeveel geluid het schip produceert op het moment dat het afgemeerd ligt.

AIDA cruiseschip in Rotterdamse haven

De incentive past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om de haven duurzaam te ontwikkelen in harmonie met de omgeving. Zeeschepen kennen nu enkel geluidseisen op het gebied van arbeidsomstandigheden aan boord, maar niet voor de geluidproductie richting de (woon)omgeving. Met de incentive op basis van ESI-noise stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam de aandacht voor de geluidproductie van schepen richting de omgeving.

Neptunes

De geluidsrapportage moet worden opgesteld volgens het zogenaamde internationale Neptunes protocol. De score die hieruit volgt, is overgenomen door de Environmental Ship Index (ESI). In Rotterdam kunnen schepen vanaf nu per bezoek een korting ontvangen van €312,50 met een maximum van €1.250,- per jaar voor het hebben van een ESI-geluidsrapportage. Deze kortingsregeling geldt in ieder geval tot eind 2023.

Regionaal meetprogramma

Naast de stimuleringsregeling voor individuele schepen op basis van ESI-noise, start het Havenbedrijf, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en DCMR, binnenkort met een regionaal meetprogramma naar het geluid van afgemeerde schepen in zijn algemeenheid. ESI-noise én het regionale meetprogramma dragen beide bij aan zowel het vergroten van de kennis over het geluid van afgemeerde schepen als het vergroten van (internationale) aandacht voor het geluid van afgemeerde schepen.

Environmental Ship Index

Dit is een internationaal aanvaarde maatstaf die zich tot nu toe enkel richtte op de uitstoot van zeeschepen op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat. De nieuwe ESI-noise index geeft de prestatie van schepen ook weer op het gebied van geluid.

De ESI is een index waar wereldwijd gebruik van wordt gemaakt. Medio 2022 hadden bijna 7.000 zeeschepen een ESI-score waarmee ze in bijna 60 havens een korting kunnen krijgen. Rotterdam is na Hamburg de tweede haven die op deze wijze de aandacht voor stillere scheepvaart stimuleert.