Header image

Environmental Ship Index korting op zeehavengeld

Hoe kunnen wij je helpen?

De Environmental Ship Index (ESI) is een internationale maatstaf voor de uitstoot van zeeschepen. Schepen die hoog scoren op de ESI krijgen korting op het zeehavengeld. Zo belonen we duurzame zeeschepen in de haven van Rotterdam.

Luchtfoto met uitzicht op Erasmusbrug

ESI-air geeft de milieuprestatie van schepen weer op het gebied van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en koolstofdioxide (CO₂). Schepen die beter presteren dan de wettelijke norm krijgen een korting van 10% op het bruto-tonnagedeel van het havengeld. De korting wordt verdubbeld als schepen hiernaast ook een lage NOx-uitstoot hebben. Lage NOx-uitstoot wordt gerealiseerd door het gebruik van LNG als brandstof of grote katalysatoren. De korting voor schone schepen past in het duurzaamheidsbeleid van het Havenbedrijf Rotterdam. Hiernaast krijgen schepen sinds januari 2022 ook korting als zij hun geluidsproductie in beeld hebben gebracht en dit rapporteren via ESI-noise.

Voorwaarden zeehavengeldkorting ESI-air

  • De korting geldt voor alle schepen die op het moment van aankomst (ATA) in Rotterdam een ESI-score hebben van 31 of meer.
  • Zeeschepen met een ESI-score van 31 punten of meer komen in aanmerking voor een korting van tien procent op het verschuldigde zeehavengeld over het deel dat wordt berekend over het bruto-tonnage.
  • De korting verdubbelt als het schip ook een individuele ESI-NOx score van 31 of hoger heeft.
  • De korting geldt voor elke call in een kwartaal met een maximum van 20 calls per schip per kwartaal.
  • Als de ESI-score door de International Association of Ports and Harbors (IAPH) wordt bijgesteld tot onder de 31 punten moet de uitbetaalde korting binnen vier weken worden terugbetaald. Dit geldt ook als het schip de status 'inactief’ krijgt.
  • De korting wordt automatisch verrekend op de factuur zeehavengeld.

Aandacht voor geluid

Onder de naam ESI-noise geeft Havenbedrijf Rotterdam een financiële korting aan schepen die hun geluidsproductie inzichtelijk maken aan de hand van een internationaal aanvaarde maatstaf.

Zeeschepen die hun productie van geluid inzichtelijk maken via ESI-noise, krijgen vanaf 1 januari 2022 korting in de haven van Rotterdam. Per call kunnen schepen een korting krijgen van € 312,50 met een maximum van van 4 port calls per jaar (€ 1.250). Het schip moet hiervoor een geluidsrapportage beschikbaar stellen die is opgesteld volgens het zogenoemde 'Neptunes-protocol'. Dit protocol omvat richtlijnen voor het uitvoeren van geluidsmetingen en voor het opstellen van de rapportage.

Fase 1

Tot eind 2023 worden schepen nog niet beoordeeld op de productie van geluid. De beschikbaarheid van de geluidsrapportage is op dit moment voldoende om voor de korting in aanmerking te komen.

Voorwaarden zeehavengeldkorting ESI-noise

  • Om in aanmerking te komen voor de korting moeten schepen een geluidsrapportage verstrekken aan het Havenbedrijf Rotterdam. De rapportage kan digitaal worden verzonden. Deze toetsen wij vervolgens op kwaliteit. Als de rapportage voldoet aan de richtlijnen van het Neptunes-protocol, kunnen we de korting geven.
  • De verwerking van de inzending en de toetsing van de kwaliteit gebeurt bij het Havenbedrijf Rotterdam conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doel. Zie onze privacyverklaring.
  • De korting wordt achteraf (op jaarbasis) uitgekeerd aan het cargadoorskantoor dat de rapportage heeft verstrekt.

Neem voor vragen over de berekening van de ESI-score contact op met het ESI-bureau van de International Association of Ports and Harbors.