Header image

Schone haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer afval. Afval dat voor een groot deel uit plastic bestaat. Het is een probleem dat wereldwijd speelt, ook in onze haven.

Het Havenbedrijf staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de haven een schone haven is; zowel aan de landkant als op en in het water. We zetten ons daarom in voor het voorkomen van zwerfvuil in de haven.

Zwerfafval

In het Rotterdamse havengebied komt veel zwerfafval voor. Vooral bij op- en afritten van snelwegen en op oevers en glooiingen langs het water, maar ook bij truckparkings en op plekken waar veel bezoekers komen. Het afval komt in het water terecht en vindt vervolgens zijn weg naar zee waar het niet alleen schade veroorzaakt aan natuur en milieu, maar ook aan de scheepvaart.

Jaarlijks 43 vrachtwagens vol afval

We willen voorkomen dat afval in de haven terechtkomt. Daarom zorgen we aan de landkant voor voldoende vuilnisbakken en afvalcontainers die regelmatig worden geleegd en wordt het zwerfafval opgeruimd. Ook zijn we aangesloten bij de BuitenBeter App zodat meldingen over afval in de haven snel kunnen worden doorgegeven.

In totaal halen we jaarlijks bijna 1,3 miljoen kg afval op. Ter vergelijking: dat zijn 43 volle vrachtwagens. Een kwart daarvan is zwerfafval. Uit het water wordt ook nog eens meer dan 100.000 kilo afval verwijderd. Dat is meestal plastic, hout of touw, maar ook koelkasten en matrassen behoren tot de vangst.

Afval in de haven

SCHADE DOOR ZWERFVUIL

Dieren zien plastic aan voor voedsel. Het plastic komt zo in de magen van vogels en zeedieren terecht of ze raken erin verstrikt. Omdat plastic langzaam afbreekt tot micro- en nanoplastics, komt het uiteindelijk ook in het zeeleven en in de voedselketen van de mens terecht.

Help ook mee!

Help ook mee met het voorkomen van zwerfvuil door bij een bezoek aan de haven afval in de bestemde bakken of containers te gooien. Een schone haven, schone zee. Help jij ook mee?