Duurzaamheid

Taskforce in actie voor World Cleanup Day

15 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Leden van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam hebben in aanloop naar World Cleanup Day (zaterdag 16 september) schoonmaakacties gehouden in enkele havens van de Rotterdamse haven.

Het gaat om de Londenhaven en de Lekhaven. Tijdens de schoonmaakacties, die plaatsvonden tussen 12 en 14 september, werden de oevers van de havens schoongemaakt en grotendeels ontdaan van grof afval en plastic korrels.

Plastic korrels
Foto: Taskforce Clean Sweep Rotterdam en Hebo

De Taskforce Clean Sweep Rotterdam bestaat uit diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoersbedrijven, gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en Plastics Europe Nederland. DCMR milieudienst Rijnmond ondersteunde het initiatief. De leden erkennen dat in de regio Rijnmond sprake is van ongewenste vervuiling als gevolg van plastic korrels en dat deze vervuiling bij voorkeur moet worden voorkomen door samen te werken. Het programma van de Taskforce gaat naast de schoonmaak ook over het verbeteren van werklocaties, aanscherpen van procedures en het creëren van bewustwording bij het personeel.

Meerdere schoonmaakacties

Eerder zijn schoonmaakacties uitgevoerd door de Taskforce in de Londenhaven, Lekhaven en Rijnhaven. Dit zijn havens waar veel historisch afval en zwerfafval terechtkomt. De werkgroep Cleaning & Monitoring van de Taskforce heeft recentelijk de Londenhaven en Lekhaven geselecteerd als zogenaamde “adoptiehavens”. Het doel hiervan is om na de schoonmaak te monitoren wat er gebeurt (bijvoorbeeld over de aanwas van plastic korrels). Voor de schoonmaakactie werd gebruik gemaakt van een speciaal vacuümsysteem dat de kleine plastic korrels kan afzuigen.

Schoonmaakacties uitgevoerd door de Taskforce in de Londenhaven
Foto: Taskforce Clean Sweep Rotterdam en Hebo

Operation Clean Sweep®

De Taskforce heet voluit Taskforce Clean Sweep Rotterdam, naar het programma Operation Clean Sweep® van Plastics Europe, de Pan Europese branchevereniging van de kunststof producerende industrie. In dit convenant dat breed is ingeburgerd in de industrie, committeren ondertekenaars zich aan het doel van nul emissie van plastic pellets, poeders en vlokken. De Taskforce streeft ernaar om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de gehele keten aan zich te binden.