Energietransitie

5 waterstofprojecten in Rotterdam

19 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

In de overgang van fossiele naar duurzame energie is groene waterstof essentieel. Het is een schone energiedrager die oplossingen biedt voor het opslaan, transporteren en gebruiken van hernieuwbare energie. Bovendien opent het de deur naar milieuvriendelijke toepassingen, zoals CO2-vrije transportmiddelen en schonere industriële processen.

Groene waterstof wordt daarom gezien als de sleutel tot een klimaatneutrale toekomst. Die toekomst krijgt al vorm in Rotterdam. We praten je bij over 5 lopende waterstofprojecten.

Terminals in de Europoort vanuit de lucht gezien
Europoort vanuit de lucht gezien. Foto: Martens Multimedia

1. In 2025 zijn meerdere Rotterdamse terminals gereed voor import waterstof

In de Rotterdamse haven bereiden de eerste bedrijven zich intensief voor op het opslaan, verwerken en doorvoeren van waterstof. Dit blijkt uit een studie van het Havenbedrijf naar de ontwikkeling van importterminals voor waterstof in Rotterdam. Het Havenbedrijf overlegde daarvoor met een groot aantal Rotterdamse bedrijven en liet enkele onderzoeksbureaus deelstudies verrichten naar de benodigde randvoorwaarden op het gebied van nautiek, veiligheid, milieu en ruimte.

2. Een landelijk waterstofnetwerk

Er wordt gebouwd aan een landelijk netwerk aan dat de vraag naar en aanbod van CO2-vrije waterstof verbindt. Vijf industriële clusters worden verbonden met elkaar, met het buitenland en met waterstofopslaglocaties. Dit gebeurt hoofdzakelijk via bestaande en deels nieuw aan te leggen infrastructuur.

Minister van Klimaat
Voormalig minister van Klimaat & Energie Rob Jetten, Koning Willem-Alexander en de toenmalige CEO Han Fennema van Gasunie geven het startsein voor de aanleg van het waterstofnetwerk.

Het eerste deel van het waterstofnetwerk, een traject van meer dan 30 kilometer, loopt in Rotterdam van de Maasvlakte naar Pernis, en kan naar verwachting in 2025 in gebruik genomen worden. Het landelijke netwerk krijgt uiteindelijk een lengte van 1.200 kilometer en bestaat grotendeels uit bestaande aardgasleidingen die zullen worden hergebruikt.

HAVEN VAN DE TOEKOMST

Door in te zetten op productie en import van groene waterstof zetten we een belangrijke stap naar de haven van de toekomst. Wil je weten wat we nog meer doen om de haven klaar te maken voor de toekomst? Emily legt het aan je uit!

Een artist impression van Holland Hydrogen 1 van Shell
Een artist impression van Holland Hydrogen 1 van Shell. Beeld: Plotvis

3. Holland Hydrogen 1

Op Maasvlakte 2 komt Europa’s grootste groene waterstoffabriek tot nu toe. Shell is inmiddels gestart met de bouw van de fabriek. De futuristische fabriek krijgt de naam Holland Hydrogen I en is naar verwachting in 2025 operationeel.

De grijze waterstoffabriek van Air Products. Foto: Dick Sellenraad.

4. Grootste blauwe waterstoffabriek van Europa door Air Products

Air Products gaat een CO2-afvanginstallatie bouwen, beheren en exploiteren bij zijn bestaande waterstoffabriek in Rotterdam. De fabriek zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn en zal dan de grootste blauwe waterstoffabriek in Europa zijn.

De H2 Barge 1. Foto: Future Proof Shipping
De H2 Barge 1. Foto: Future Proof Shipping

5. Eerste zero-emissie containerbinnenvaartschip op waterstof in de vaart

Op 25 mei 2023 is in Rotterdam de H2 Barge 1 in de vaart gebracht. Dit zero-emissie schip van Future Proof Shipping (FPS) is 110 meter lang en vaart voor Nike meerdere keren per week tussen de Rotterdamse haven en de inlandterminal van BCTN in het Belgische Meerhout. Naar verwachting leidt dit tot een jaarlijkse besparing op uitstoot van broeikasgassen van 2.000 ton CO2.

Wat is waterstof?

Waterstof is een element dat in grote hoeveelheden in het universum voorkomt. In zijn zuivere vorm bestaat het als een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Het is het lichtste element, bestaande uit slechts één proton en één elektron. Waterstof is een essentieel onderdeel van water, maar komt ook voor in diverse organische verbindingen. Op aarde komt het niet in zijn zuivere vorm voor. Als energiedrager heeft waterstof veelbelovende toepassingen in de overgang naar duurzame energie.

Hoe produceren we waterstof?

Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse, waarbij water (H2O) wordt gesplitst in waterstof (H) en zuurstof (O) met behulp van elektriciteit. Wanneer deze elektriciteit idealiter van hernieuwbare bronnen zoals zon of wind komt hebben we het over groene waterstof. Grijze waterstof wordt gemaakt met elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen, waar CO2 bij vrijkomt. Blauwe waterstof is vergelijkbaar met grijze, maar de CO2 wordt hierbij afgevangen en opgeslagen.