Energietransitie

Future Proof Shipping: eerste zero-emissie containerbinnenvaartschip op waterstof

26 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 25 mei 2023 werd in Rotterdam de H2 Barge 1 in de vaart gebracht. Dit zero-emissie schip van Future Proof Shipping (FPS) is 110 meter lang en zal voor Nike meerdere keren per week tussen de Rotterdamse haven en de inlandterminal van BCTN in het Belgische Meerhout varen. Naar verwachting leidt dit tot een jaarlijkse besparing op uitstoot van broeikasgassen van 2000 ton CO2.

Zero-emissie schip van Future Proof Shipping

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers was aanwezig om FPS-oprichter Huib van de Grijspaarde een speciaal A-Zero (A0) emissielabel te overhandigen dat alleen wordt toegekend aan emissievrije schepen. Future Proof Shipping (FPS) wil de komende vijf jaar een vloot bouwen en exploiteren van meer dan 10 emissievrije binnenvaart- en shortsea-schepen.

Future Proof Schipping is partner van Condor H2. Dit is een project voor emissievrije binnenvaart en kustvaart op waterstof. Condor H2 heeft meer dan 40 partners en werd door een consortium waarin Havenbedrijf Rotterdam deelneemt gelanceerd op de World Hydrogen Summit eerder deze maand. Dankzij Condor H2 moeten in 2030 vijftig emissievrije schepen kunnen varen, waarmee een totale CO2-reductie van 100.000 ton per jaar gerealiseerd kan worden.