Energietransitie

New Energy Taskforce biedt hulp bij aanpak netcongestie Rotterdamse haven

31 januari 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

In het Havenbedrijf Rotterdam zijn in januari de eerste medewerkers gestart bij de New Energy Taskforce (NET). Deze specialisten gaan bedrijven ondersteunen bij de aanpak van netcongestie in het havengebied. De Taskforce staat onder leiding van Roger Knubben, die meer dan 25 jaar ervaring meebrengt in transitie en strategie, o.a. in de energiesector.

Beladingscanner langs snelweg

De New Energy Taskforce is een initiatief van het Havenbedrijf in samenwerking met TenneT en Stedin en onderdeel van een breder programma dat eind 2023 werd opgezet om congestie in de haven en omliggende gebieden aan te pakken. Hierin wordt naast uitbreiding van het net en betere voorspelling van de vraag ook gewerkt aan meer flexibel afname van elektriciteit.

Om flexibele afname te stimuleren zullen netbeheerders later dit jaar aparte aanbestedingen starten, zogenoemde flextenders. Daarnaast ondersteunt de Taskforce bedrijven bij het ontwikkelen van bredere oplossingen die kunnen bijdragen aan flexibiliteit.

Taskforce Director Roger Knubben: “We zullen samen met de bedrijven kijken naar de mogelijkheden binnen hun eigen bedrijf, maar wij denken dat er ook veel potentie is voor oplossingen op clusterniveau. Denk daarbij aan de inrichting van energy hubs, waarbij bedrijven samenwerken om de opwek, opslag, conversie en het verbruik van energie met elkaar af te stemmen.”

Voor de Taskforce is een team samengebracht van mensen met kennis van de energiesector en congestieproblematiek, waaronder experts van HbR, Stedin en TenneT. Zij gaan de komende tijd met de bedrijven in het havengebied in gesprek om knelpunten en kansen in kaart te brengen voor het aanpakken van netcongestie. Daarna zal er per knelpunt gekeken worden welke oplossingen er mogelijk zijn.

Roger Knubben
Roger Knubben

Bedrijven in het havengebied die tegen specifieke knelpunten of problemen aanlopen kunnen zich melden bij de Taskforce. Roger: “De netbeheerder blijft het eerste aanspreekpunt als je een aansluiting nodig hebt, of vragen hebt over de wachtlijst. Maar mocht je  willen praten over mogelijke oplossingen, dan is de Taskforce er voor je.”