Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam start Taskforce voor snellere aanpak netcongestie

18 oktober 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Havenbedrijf Rotterdam is in samenwerking met TenneT en Stedin een Taskforce gestart om te kijken of met nieuwe oplossingen sneller ruimte vrijgespeeld kan worden op het elektriciteitsnet voor bedrijven in de haven. De Taskforce is onderdeel van een nieuw programma van de Energy Board voor het havengebied, dat zich richt op snellere uitbreiding en beter gebruik van netcapaciteit.

Hoogspanningsmast
Fotografie: Freek van Arkel

“Bedrijven in het havengebied schakelen steeds meer over van gas naar elektriciteit om daarmee CO2 te besparen. Het mag niet zo zijn dat een gebrek aan netwerkcapaciteit deze verduurzaming in de weg staat” zegt Boudewijn Siemons, CEO a.i. en COO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Er moet daarom naar meer creatieve oplossingen gekeken worden om sneller te bouwen en het bestaande netwerk beter in te zetten zodat de haven zich kan blijven ontwikkelen.”

Meer netcapaciteit nodig voor groene stroom

TenneT en Stedin lieten vandaag weten dat er de komende jaren sprake blijft van krapte op het elektriciteitsnet en er een wachtlijst geldt voor nieuwe aansluitingen in de Europoort, Botlek en Pernis. Op de Maasvlakte en in de Waal-Eemhaven is er nog wel capaciteit voor nieuwe aansluitingen.

Naast de toenemende vraag naar elektriciteit voor verduurzaming van bedrijven en de productie van groene waterstof, wordt ook het aanbod van elektriciteit steeds grilliger door de toename van stroom uit wind en zon. TenneT en Stedin werken aan uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio, maar dit neemt meerdere jaren in beslag. Volgens de huidige planning rond TenneT tussen 2027 en 2029 de belangrijkste uitbreidingsprojecten af en wordt de netcapaciteit tot 2030 in stappen uitgebreid met 2,5 keer de huidige capaciteit.

New Energy Taskforce

TenneT, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een gezamenlijke Energy Board Haven en Industriecomplex opgericht, dat wordt voorgezeten door de onafhankelijke clusterregisseur, Anne-Marie Spierings, en ondersteund door het Programmabureau Rotterdam-Moerdijk. In de Energy Board wordt gewerkt aan een programmaplan dat bestaat uit drie sporen: 1) sneller bouwen, 2) betere programmering (planning) door inzicht in data en 3) meer flexibele capaciteit en afname.

“Betrouwbare energie is de fundering voor de energietransitie en het is dan ook belangrijk dat de netbeheerders alles uit de kast halen om zo snel mogelijk een robuust netwerk te realiseren dat is gebouwd met het oog op de toekomst” zegt Jeroen Steens, Directeur Commercial Delivery van het Havenbedrijf Rotterdam. “Tegelijk zullen wij ook ondersteunen door met bedrijven in de haven aan concrete voorstellen te werken om meer ruimte vrij te maken op het net.”

Hiertoe heeft het Havenbedrijf de New Energy Taskforce gestart, die per knelpunt in het havengebied zal kijken hoe met nieuwe oplossingen al op korte termijn ruimte op het net kan worden gevonden. Daarbij kan gedacht worden aan opslagmogelijkheden voor energie, het inzetten van reservecapaciteit of bijvoorbeeld het oprichten van zogenoemde ‘Energy Hubs’ waarin bedrijven onderling capaciteit kunnen uitwisselen en optimaliseren.

Op dinsdag 7 november organiseren het Havenbedrijf, TenneT, Stedin en Deltalinqs een informatiesessie voor bedrijven in het havengebied waar verder ingegaan wordt op de nieuwe aanpak.