Duurzaamheid

Bedrijven en overheden samen tegen vervuiling haven Rotterdam

28 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Gezamelijk persbericht met Taskforce Clean Sweep Rotterdam

Bedrijven uit de kunststof producerende industrie hebben samen met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in de haven van Rotterdam tegen te gaan.

Met de overeenkomst zetten alle partijen een formele stap in het voorkomen van vervuiling in de Rotterdamse haven. Daarnaast zullen zij zich inzetten voor het schoonmaken van vervuilde plaatsen in de haven.

Man ruimt plastic op langs de waterkant

De Taskforce Clean Sweep Rotterdam bestaat uit diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoersbedrijven, de gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Plastics Europe Nederland. Ook DCMR Milieudienst Rijnmond is sinds de start bij het initiatief betrokken. De milieudienst steunt het initiatief, maar heeft de overeenkomst niet getekend vanwege zijn rol als onafhankelijk toezichthouder.

De leden erkennen in de samenwerkingsovereenkomst dat in de regio Rijnmond sprake is van ongewenste vervuiling als gevolg van plastic korrels en dat deze vervuiling bij voorkeur moet worden voorkomen door samen te werken. Zij zullen hiervoor kennis en ervaring uitwisselen en financiële middelen beschikbaar stellen.

Waardering van ministerie I&W

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: 'Ik waardeer alle inzet om te voorkomen dat (micro)plastics in het milieu terechtkomen. Daarom juich ik het initiatief van Leden Taskforce Clean Sweep Rotterdam van harte toe. Ik vind dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de plastic producerende industrie en relevante ketenpartijen om verantwoordelijkheid te nemen voor een schoon en leefbaar milieu. Ik zou ook andere plastic producerende bedrijven en ketenpartijen willen aanmoedigen om het hetzelfde te doen.'

Breed programma

De Taskforce bestaat inmiddels bijna twee jaar en is opgericht na een conferentie over de problematiek van vervuiling door plastic korrels. Ook de Plastic Soup Foundation heeft hierin een rol gespeeld. Zij vroegen aandacht voor de grote hoeveelheden plastic korrels in het water en op oevers in de haven van Rotterdam. In de afgelopen twee jaar zijn door de Taskforce op vrijwillige basis opruimacties uitgevoerd in de Londenhaven en de Rijnhaven. Daarnaast hebben diverse bedrijfsbezoeken plaatsgevonden waarbij de leden praktijkervaring uitwisselden in het voorkomen van verlies van korrels tijdens de productie of het transport. Het programma van de Taskforce gaat naast de schoonmaak ook over het verbeteren van werklocaties, aanscherpen van procedures en het creëren van bewustwording van personeel. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst laten alle betrokken partijen zien dat zij werk willen maken van het voorkomen van vervuiling door plastic korrels.

Mooie stap

Albert Keukens, voorzitter van de Taskforce: ‘Deze overeenkomst is een mooie stap om de haven van Rotterdam schoner te maken. Door zich officieel te verbinden aan de Taskforce laten de leden zien dat het hen serieus is. Het geeft ons bovendien financiële middelen om bijvoorbeeld schoonmaakprojecten te starten. We gaan op korte termijn in overleg om te kijken welke havens we daarbij als eerste willen aanpakken.'