Duurzaamheid

Xycle start eind 2022 met bouw eerste installatie voor plastic recycling

24 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Xycle staat op het punt om in de Rotterdamse haven een fabriek te bouwen die jaarlijks 20.000 ton aan niet-mechanisch recyclebaar plastic omzet in hoogwaardige duurzame grondstof. Het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt hiervoor aan Xycle een terrein aan de Rijndwarsweg in de Europoort.

Start van de bouw van deze eerste Xycle-installatie staat gepland voor het vierde kwartaal 2022. De chemische industrie krijgt hiermee een verantwoorde alternatieve grondstof voor de productie van nieuwe kunststoffen.

Plastic afval

Xycle is een joint venture van NoWit, Patpert Teknow Systems and Vopak. Het bedrijf heeft 14 jaar gewerkt aan een techniek om op grote schaal niet mechanisch-recyclebaar plastic afval, door chemische recycling, om te zetten in secundaire grondstoffen van virgin kwaliteit. Daarbij wordt gemengd plastic verhit zonder dat er zuurstof bij komt. Het verbrandt dan niet, maar valt uiteen en kan weer ingezet worden als grondstof. De techniek van Xycle is inmiddels beproefd en bewezen. Xycle verwacht in het derde kwartaal de omgevings- en bouwvergunning te ontvangen. Zo kan er eind dit jaar nog gestart worden met de bouw van de installatie, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 operationeel is.

Arjen Varekamp, namens NoWIT & Patpert, 'als initiatiefnemers van Xycle voelt het, na jaren van voorbereiding, als een privilege om samen met onze sterke strategische partner, Vopak, nu onze duurzame droom om te kunnen zetten naar de realisatie van een Rotterdams circulair project.'

Marcel van de Kar, Global Director New Energies Vopak, 'We zijn zeer verheugd met deze mijlpaal voor Xycle en trots dat we hierin als Vopak bijdragen. Het in partnership ontwikkelen van nieuwe infrastructuur oplossingen en opzetten van nieuwe supply chains, is essentieel in de energietransitie.'

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'Vestiging van Xycle in de Rotterdamse haven past naadloos in onze strategie om de bestaande bedrijven te helpen verduurzamen en dit soort nieuwe, circulaire bedrijven aan te trekken.'

Wereldwijd uitrollen

De ambities van Xycle gaan verder dan Rotterdam. Naast deze installatie die 20.000 ton plastic omzet in circa 20 miljoen liter vloeibare koolwaterstoffen (pyrolyse-olie), wil Xycle fabrieken exploiteren met een capaciteit van 80 tot 100.000 ton per jaar. Daarbij moet de beproefde depolymerisatie-technologie van Xycle wereldwijd uitgerold worden. De komende jaren wil Xycle meerdere van deze grotere fabrieken realiseren op verschillende plekken in de wereld.

Circulaire oplossing

Momenteel kan minder dan een kwart van al het plastic afval wereldwijd gerecycleerd worden. Dat betekent dat de rest van het plastic op de vuilnisbelt terecht komt, wordt verbrand of in het milieu wordt gedumpt. Xycle heeft een technologie ontwikkeld om plastic, dat moeilijk mechanisch te recyclen is, op een duurzame manier te verwerken. Zo heeft de (petro)chemische industrie minder fossiele grondstoffen meer nodig bij de productie van nieuwe kunststoffen. Daarbij is de Xycle-installatie self-supporting en draait op de brandstof die de machine zelf produceert. Door plastic op deze manier te recyclen zijn niet alleen minder nieuwe grondstoffen nodig, maar is ook de CO2 uitstoot significant lager dan wanneer gemengd kunststofafval verbrand wordt, zoals dat nu veelal gebeurt.