Duurzaamheid

Plastic afval als grondstof voor circulaire haven

19 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Plastic is een ideaal product om allerlei producten mee te maken. Het heeft een lange levensduur, het is licht en makkelijk te onderhouden. Maar productie betekent ook afval. Maar liefst 1.5 miljoen ton per jaar in Nederland. Bijna de helft van het plastic afval wordt gerecycled. Als het aan de Rotterdamse haven ligt, wordt dat veel meer.

Simone Opschoor interviewt een medewerker van Pryme

Op dit moment verdwijnt de helft van het plastic afval in afvalverbrandingsinstallaties. Dat leidt tot een verlies van waardevolle grondstoffen en tot CO2-uitstoot, want plastic wordt gemaakt uit olie en bestaat voor een groot deel uit koolwaterstoffen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als ambitie dat 20% van het productievolume van brandstoffen en chemische producten in de haven in 2030 circulair geproduceerd wordt. Plastic recycling is een belangrijk onderdeel om deze ambitie waar te maken.

Hub voor plastic

In de haven zijn meerdere partijen actief op het gebied van plasticrecycling. Partijen die plastic recyclen hebben hier een goede aanvoer van materiaal en er is veel potentie voor de afname van het nieuwe product in de haven. De recycling van plastics gebeurt met verschillende technieken. Eén van deze vormen is ‘advanced recycling’ met bijvoorbeeld de techniek pyrolyse. In Rotterdam recyclet Pryme plastic met een pyrolyse-proces.

Plastic recycling past goed in het streven van de Rotterdamse haven om de industrie te verduurzamen. Deze vorm van recycling draagt bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot en het circulair maken van productieprocessen. Samenwerking in de waardeketen is belangrijk voor circulaire plasticoplossingen. Van (petro)chemische fabrikanten, partijen die plastic recycling oplossingen bieden en afvalbedrijven tot overheidsinstanties: iedereen dient samen te werken.

Het Havenbedrijf streeft er dan ook naar deze technologisch hoogwaardige en vernieuwende industrie een plek te geven in het Rotterdamse haven- en industriecomplex.