Duurzaamheid

Bugaboo op koers naar emissievrije supply chain

9 november 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 5 minuten

Samenwerking cruciaal voor realiseren duurzaamheidsdoelen

Een CO2-neutrale samenleving is fundamenteel voor een toekomstbestendige wereld. Verduurzaming van logistieke ketens is een essentieel onderdeel in deze transitie, maar stelt verladers ook voor grote uitdagingen. Samenwerking tussen ketenpartijen kan resulteren in fraaie resultaten, bewijst het succesverhaal van Bugaboo.

De populaire kinderwagens zijn het meest bekend, maar het assortiment van Bugaboo omhelst veel meer producten voor jonge ouders. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, maar het overgrote deel van het portfolio wordt geproduceerd in de eigen fabriek in China en van daaruit verscheept naar klanten over de hele wereld.

“We zijn actief in de maakindustrie en hebben daarmee logischerwijs een relatief grote CO2-footprint. Dat maakt de uitdaging groot om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Maar juist omdat het onze eigen productiefaciliteit betreft, kunnen we onze footprint goed inzichtelijk maken en directer controleren”, opent Lise Hordijk, sustainability manager bij Bugaboo.

Ze weet als geen ander hoe ambitieus die duurzaamheidsdoelen zijn. Bugaboo zet zich actief in voor een betere toekomst. Het ultieme doel is zero emissions in 2035. “Dat komt snel dichterbij, maar ik ben ervan overtuigd dat het haalbaar is”, aldus Hordijk.

Verantwoord produceren

Samenwerking in de keten is volgens haar essentieel bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Voor Bugaboo begint dat aan de productiekant van de supply chain. “We kijken onder andere naar het design van onze producten; hoe kunnen we anders omgaan met materialen, en hoe kunnen we verantwoord grondstoffen inkopen?”, vertelt Hordijk.

Het leidde onder andere tot een cross-value chain partnership met DSM Engineering Materials (nu Envilor) en Neste. Die samenwerking maakte een succesvolle implementatie mogelijk van biobased plastic in het Bugaboo portfolio.

Lisa Hordijk in het magazijn van Bugaboo

“Dat is een van de meest gebruikte materialen in onze producten. Door over te stappen op een duurzamer alternatief, konden we onze CO2-uitstoot voor die producten tot 24 procent reduceren. Uiteraard zonder in te leveren op kwaliteit”, vervolgt de sustainability manager. Nu kijkt Bugaboo naar alternatieven voor andere materialen in het productieproces. “Er is zeker nog verbeterpotentieel”, aldus Hordijk.

CO2-emissies reduceren

Maar ook het transport naar retailers en klanten wereldwijd, en dan met name het vervoer van zeecontainers, heeft een grote impact op de CO2-uitstoot van de verlader.

Het overgrote deel van de vervoerde containers is bestemd voor de Europese markt en wordt verscheept via de haven van Rotterdam. “Rotterdam heeft de ambitie de meest groene hub te zijn. Dat stelt ons in staat om onze producten op de meest duurzame manier te distribueren”, stelt Hordijk.

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt samen met ketenpartijen het voortouw in de transitie naar CO2-neutrale ketens en initieerde samen met GoodShipping de ‘Switch to Zero’ campagne, waaraan ook Bugaboo deelneemt. Hordijk: “De campagne is meer dan een mooi initiatief en past perfect in ons ‘Push to Zero’ programma, waarmee we CO2-emissies verminderen, in plaats van compenseren – insetting in plaats van offsetting.”

‘Insetting brengt échte verandering’

GoodShipping is marktleider in insetting en maakt het voor verladers en producenten mogelijk om zeevracht op duurzame brandstof te laten vervoeren in plaats van traditionele, fossiele brandstof. Het initiatief ligt niet bij de rederijen, maar bij de ladingeigenaren.

Wat is insetting?

Insetting is het principe waarbij bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen binnen hun eigen waardeketen. De CO2-reductie wordt niet bereikt door compensatie, maar door daadwerkelijk gebruik van duurzame alternatieven. Via certificaten van gebruik van alternatieve brandstoffen wordt een equivalente hoeveelheid duurzaam transport (lees: CO2-reductie) ingekocht. Met insetting kunnen bedrijven op een effectieve manier de verduurzaming van hun eigen waardeketen beïnvloeden. Ook jaagt het principe een ketenverandering op de langere termijn aan.

“Voor zeevracht is het aantal verduurzamingsopties in de container supply chain nog niet heel groot”, legt Hordijk uit. “Offsetting – het compenseren van emissies, bijvoorbeeld door bomen te planten – is belangrijk, maar brengt geen échte verandering teweeg. Insetting doet dat wél; door fossiele brandstoffen te vervangen voor biobrandstoffen.”

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame biobrandstoffen leverde tot nu toe een reductie in CO2-uitstoot op van maar liefst 73 procent. “Het is een laagdrempelige manier om bij te dragen aan concrete CO2-reductie. Zonder dat daarvoor ingrijpende wijzigingen nodig zijn in de supply chain”, weet Hordijk.

Lisa Hordijk lopend over de APM Terminal

En het blijft niet bij de keuze voor Rotterdam en de samenwerking met GoodShipping. Ook met logistiek dienstverlener DSV wordt nauw samengewerkt aan een duurzame logistieke keten. Vanuit een dedicated warehouse in Moerdijk verzorgt DSV de opslag en distributie voor Bugaboo.

“Twee keer per jaar krijgen we gedetailleerde duurzaamheidsrapportages. Op basis van die rapportages bekijken we in overleg hoe we ook dat deel van de supply chain verder kunnen blijven verduurzamen”, licht Hordijk toe.

‘Geen loze beloften’

Bugaboo is op koers naar een emissievrije supply chain. En hoewel er nog meer in het vat zit, liegen de al behaalde resultaten er niet om. Het meest trots is Hordijk op het feit dat de reductiedoelstellingen van het bedrijf zijn geverifieerd door het Science Based Target Initiative. Dit wereldwijde orgaan verifieert of de emissiereductiedoelstellingen daadwerkelijk bijdragen en overeenstemmen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

“Met een halvering van de CO2-uitstoot in onze productie en materialen zijn onze doelen pittig”, weet Hordijk. “Maar dankzij de verificatie weten we dat we écht iets kunnen bijdragen, en het niet blijft bij loze beloften.”

De sustainability manager ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet “Gezien de enorme hoeveelheid containers die je per schip kunt vervoeren, blijft dit de meest duurzame manier van transport. Insetting initiatieven als die van GoodShipping maken de supply chain alleen maar groener”, besluit ze.

Lisa Hordijk op de APM Terminal