Duurzaamheid

17 bedrijven doen mee aan actie om scheepvaart te verduurzamen met biobrandstof

30 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

17 bedrijven besparen dit jaar samen 2023 ton CO2 door schepen van rederij Samskip van biobrandstof te voorzien. Bedrijven die hun goederen per schip importeren of exporteren hebben doorgaans weinig invloed op de brandstofkeuze van de (container)rederij. GoodShipping brengt hier verandering in met het concept ‘insetting’.

Switch To Zero certificaathouders bij elkaar op de Nieuwe Maze
Foto: Roy Borghouts

Het Havenbedrijf Rotterdam en GoodShipping kondigden in december de ‘Switch to Zero’ campagne aan om bedrijven op deze manier te stimuleren hun zeevracht met duurzame brandstof te laten vervoeren.

Insetting

Bij 'insetting’ wordt CO2-uitstoot gereduceerd door gebruik te maken van duurzame brandstof door de scheepvaart zelf. Dit in tegenstelling tot ‘offsetting’ waarbij CO2 wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten. Verladers, die vaak kleine aantallen containers op verschillende schepen laten vervoeren, kunnen met ‘insetting’ via GoodShipping een bepaalde hoeveelheid CO2-reduceren, waardoor zij lading CO2-neutraal kunnen vervoeren. GoodShipping zorgt dat die CO2-reductie wordt gerealiseerd door een schip van duurzame brandstof te voorzien. Dat hoeft niet hetzelfde schip te zijn als waarop de containers worden vervoerd.  

Dit is voor zeevrachtverladers een laagdrempelige manier om bij te dragen aan concrete CO2-reductie. GoodShipping zorgt ervoor dat schepen van Samskip worden voorzien van biobrandstoffen waarmee de CO2-reductie van 2023 ton wordt gerealiseerd. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het vervoer van zo’n 15.000 TEU containers tussen Rotterdam en Göteborg.

De deelnemende bedrijven zijn Dille & Kamille, Swinkels Family Brewers (bekend van onder andere Bavaria en Cornet), Yogi Tea, Beiersdorf, Bugaboo, Otto Group, K2 Forwarding, Yumeko, NINE & Co., De Kleine Keuken, Royal van Wijhe Verf, Intersteel, OMyBag, Regent Ingredients, Dopper, Johnny Cashew en Anchor International.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'De scheepvaart ligt nog niet op schema om CO2-neutraal te zijn in 2050, terwijl dat technisch wel haalbaar is. Het is daarom goed dat de scheepvaart in Europa binnenkort, net als de industrie, gaat betalen voor CO2-uitstoot via het ETS. Dat stimuleert de verduurzaming, want daarmee worden milieu- en klimaatvriendelijke alternatieven financieel aantrekkelijker. Maar die alternatieven moeten er wel zijn. Daarom ontwikkelen we samen met partners initiatieven om de logistiek te helpen verduurzamen: van binnenvaart op batterijen tot walstroom voor zeeschepen, en van de productie van bio-kerosine voor de luchtvaart tot zogenoemde Green Corridors voor de zeevaart. Dit initiatief met GoodShipping en de 17 bedrijven is onderdeel van dat programma.'

Dirk Kronemeijer, oprichter GoodShipping: 'We hebben afgelopen twee jaar de enorme versnelling gezien die verladers hebben teweeggebracht in het tempo van de energietransitie en om die reden willen we meer bedrijven de mogelijkheid geven om haar vracht duurzaam te laten verschepen. Het aanbod van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de duurzaamste haven ter wereld wil zijn, om hierin te helpen was dan ook een makkelijke keuze. Met de Switch to Zero campagne maken we het voor bedrijven eenvoudig hun transport te verduurzamen, zonder ingewikkelde aanpassingen in de supply chain.'

Adriaan Thierry, CEO Bugaboo: 'Bij Bugaboo hebben we ons ‘Push to Zero’ programma waarmee we de CO2-emissies verminderen, in plaats van compenseren. Het verkleinen van de zeevracht-emissies is daar onderdeel van. In partnerschap met GoodShipping willen we onze zeevracht-emissies naar nul brengen. Onze deelname aan de Switch to Zero campagne is een volgende stap op weg naar dit doel.'

De scheepvaart is verantwoordelijk voor zo'n 3% van de mondiale CO2-uitstoot, maar is tegelijkertijd een complexe sector die lange tijd buiten de internationale klimaatafspraken viel. Daarnaast is de keten versnipperd omdat bedrijven vaak slechts enkele containers op een schip verschepen.

Over GoodShipping

Het Nederlandse bedrijf GoodShipping is marktleider in ‘insetting’, de dienst die het voor verladers en producenten mogelijk maakt om zeevracht op duurzame brandstof te laten vervoeren in plaats van traditionele, fossiele brandstof. Door deze vorm van ‘insetting’ wordt de energietransitie in de transportsector versneld. Het initiatief komt niet bij de rederijen te liggen, maar bij de ladingeigenaren.

GoodShipping werkt al voor partijen zoals DHL, IKEA, BMW, Tony’s Chocolonely, Beiersdorf en Bugaboo. De brandstof wordt gemaakt van gecertificeerde duurzame stromen waaronder frituurvet en dierlijke vetten die als 100% afval zijn gelabeld en niet hoogwaardiger gebruikt kunnen worden. Ook concurreren deze zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen niet met de voedselketen en tast productie niet belangrijke ecosystemen aan, zoals het regenwoud. Dit wordt door een onafhankelijke duurzaamheidsboard gemonitord.