FincoEnergies’ GoodShipping faciliteert duurzame logistieke keten

30 november 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 4 minuten

'We moeten nú actie ondernemen'

Elke dag wil Robbert Wehrmeijer een bijdrage leveren aan een betere wereld. Niet alleen voor zijn twee dochters, maar voor toekomstige generaties in het algemeen. Als Managing Director Carbon Management bij FincoEnergies heeft Wehrmeijer dezelfde drijfveer. FincoEnergies is een onafhankelijke leverancier van duurzame energieoplossingen. Het merk GoodShipping maakt via insetting duurzame scheepvaart beschikbaar voor iedereen.

“We weten allemaal dat de zeespiegel stijgt. In het meest gunstige geval met gemiddeld 37 centimeter wereldwijd in het jaar 2100, volgens een recente studie van het IPCC. GoodShipping zet zich in om de schade te minimaliseren en dat meest optimistische scenario te verwezenlijken. Dat is haalbaar, mits er in 2050 geen CO2 meer wordt uitgestoten”, opent Wehrmeijer.

Tegelijkertijd sluit hij zijn ogen niet voor de uitdagingen: “Wereldwijd zijn logistiek en transport verantwoordelijk voor meer dan een derde van de CO2-uitstoot. Daarmee is het een grote bron van vervuiling. En dat terwijl het aantal goederen dat wereldwijd wordt verzonden nog steeds groeit. We zitten midden in de klimaatverandering en als we als sector naar een duurzame logistieke keten willen, moeten we nú actie ondernemen.” Dat is wat GoodShipping mogelijk maakt; via insetting.

Tot 85% emissiereductie

“Insetting betekent dat we de CO2-uitstoot verminderen binnen de sector waarin deze wordt uitgestoten. Dat doen we door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame biobrandstoffen te faciliteren”, licht Wehrmeijer toe.

Wat is insetting?

Insetting is het principe waarbij bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen binnen hun eigen waardeketen. De CO2-reductie wordt niet bereikt door compensatie, maar door daadwerkelijk gebruik van duurzame alternatieven. Via certificaten van gebruik van alternatieve brandstoffen wordt een equivalente hoeveelheid duurzaam transport (lees: CO2-reductie) ingekocht. Met insetting kunnen bedrijven op een effectieve manier de verduurzaming van hun eigen waardeketen beïnvloeden. Ook jaagt het principe een ketenverandering op de langere termijn aan.

Door deze switch te faciliteren, worden de scope 3 emissies voor 85% gereduceerd. Zonder dat daarvoor aanpassingen in de supply chain nodig zijn vanuit verladers.

Één standaard

Hoewel GoodShipping al in 2017 begonnen is met insetting, was er lang geen internationale standaard. Samen met onder andere het Smart Freight Centre (SFC), het World Economic Forum en DHL ontwikkelde GoodShipping het Voluntary Market Based Measures Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting.

Robert Wehrmeijer

“Dit is in feite een set regels om de traceerbaarheid en boekhouding van insetting te bewaken, ook wel Book & Claim genoemd” legt Wehrmeijer uit. De Managing Director Carbon Management noemt het raamwerk een mijlpaal: “Door de richtlijnen te volgen, ontstaat transparantie en kunnen bedrijven hun CO2-emissiereductie effectief kwantificeren, bijhouden en verantwoorden.” Het raamwerk bevordert bovendien de acceptatie en betrouwbaarheid van insetting en maakt het concept volwassen.

“Het is een goed begin, maar het is nog niet voldoende”, vervolgt Wehrmeijer. “We moeten opschalen en andere en additionele oplossingen blijven onderzoeken”, vindt hij. GoodShippings recente uitbreiding naar road insetting – een vergelijkbaar concept, maar dan voor wegtransport – is daar een goed voorbeeld van.

Meer dan biobrandstoffen

Momenteel ligt de focus vooral op biobrandstoffen, maar FincoEnergies onderzoekt ook verschillende alternatieve oplossingen voor de toekomst, zoals elektrische aandrijving, het gebruik van waterstof en andere alternatieve brandstoffen en het afvangen van CO2.

“We praten ook met vlooteigenaren”, vervolgt Wehrmeijer. “Er worden al wel duurzame schepen ontwikkeld en gebouwd, maar ondertussen vervuilt de huidige vloot dagelijks nog steeds het milieu. Met onze oplossing kunnen ketenpartijen vandaag al werken aan een schonere toekomst. Daarnaast zetten we in op blockchaintechnologie; om de bron van onze producten en diensten te waarborgen en transparantie in de keten te vergroten.”

Samenwerking cruciaal

De grootste uitdaging is volgens Wehrmeijer vooralsnog om alle bedrijven ervan te overtuigen vandaag al duurzame biobrandstoffen in te zetten: “We realiseren ons dat het een enorme uitdaging is om de transportsector CO2-neutraal te maken. Zeker met de steeds hogere eisen van wet- en regelgevers en de maatschappij, zijn doeltreffende oplossingen een must.”

Robert Wehrmeijer

Samenwerking is dan ook cruciaal. GoodShipping werkt zelf nauw samen met onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en het Smart Freight Center. “Als FincoEnergies opereren wij als een one-stop-shop. We bieden, naast onze insetting oplossingen, duurzame biobrandstoffen via GoodFuels en voor de echt onvermijdelijke uitstoot high impact CO2-credits via GoodZero”, schetst Wehrmeijer.

'Switch to Zero'

Om duurzame scheepvaart te versnellen, zonder dat er ingewikkelde aanpassingen in de supply chain nodig zijn, zette GoodShipping samen met het Havenbedrijf Rotterdam de ‘Switch to Zero’-campagne op. Bedrijven hadden in deze campagne de mogelijkheid op een laagdrempelige manier kennis te maken met het concept insetting, en zonder verdere verplichtingen voor een aantrekkelijke prijs de CO2-uitstoot van (een deel van) hun vracht te reduceren. Zo konden ze ervaren dat verandering vandaag al mogelijk is en er geen aanpassingen in de supply chain voor nodig zijn.

“Ik ben trots op de samenwerking met alle verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het reduceren van de CO2-uitstoot binnen de logistieke keten”, geeft Wehrmeijer aan. “Verder maakt het mij, of beter gezegd ons hele team, trots als we hier op kantoor zitten en op het IJ ons eigen bunkerschip zien dat we gebruiken om de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame biobrandstoffen te faciliteren.” Het uiteindelijke doel is dat de insetting oplossingen niet eens meer nodig zijn, omdat wereldwijd transport op zichzelf al volledig duurzaam is.