Header image

Klimaatadaptatie

16 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De aarde warmt op en het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en extreem weer komt steeds vaker voor. We krijgen vaker te maken met hevige regenval, maar ook met warme en droge perioden.

Klimaatverandering

Ook voor de haven heeft dit gevolgen. Samen met instanties en bedrijven kijken we naar effecten en maatregelen om te zorgen dat de haven in de toekomst weerbaar is tegen verandering van het klimaat.

Waterveiligheid

De haven ligt grotendeels buitendijks, wat betekent dat dijken en keringen de haven niet volledig beschermen. Hierdoor is de haven kwetsbaarder voor zeespiegelstijging. De havengebieden liggen echter hoog en zijn daardoor relatief goed beschermd. Samen met belanghebbenden, bedrijven en experts hebben we voor alle havengebieden strategieën ontwikkeld om te anticiperen op hoger water (adaptatiestrategieën).

Hiermee zorgen we dat alle partijen in de haven op tijd de juiste en kosteneffectieve maatregelen nemen om de gevolgen van een overstroming te voorkomen of de gevolgen hiervan te beperken. Deze aanpak is in lijn met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

Gesloten maeslandtkering
Waterveiligheid
Shoretension schip aan kade
Wind
Thermometer met hoge tempratuur en zon
Hitte
Lage waterstand rivier met schip
Lagere waterstanden in rivieren
Plas met vallende regendruppels
Regenval
Luchtfoto Brielse Meer
Zoutindringing