Zoutindringing

Hoe kunnen wij je helpen?

De afgelopen jaren en met name de recente droge zomers hebben duidelijk gemaakt dat het leveren van voldoende zoet water niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Door het stijgen van de zeespiegel en door lage rivierafvoeren neemt de zoutindringing toe.

Luchtfoto Brielse Meer
Foto: Siebe Swart

Dit heeft impact op bedrijven die zoetwater innemen vanuit het zoetwaterbekken Brielse Meer. Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Delfland nemen met het Havenbedrijf maatregelen om dit zoetwatersysteem hiervoor robuuster te maken.