Persbericht

Subsidie Brielse Meer toegekend

Waterschap Hollandse Delta kan aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen om de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse te verbeteren. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam vroeg het waterschap hiervoor subsidie bij het Deltafonds Zoetwater aan. Deze is nu toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het toekennen van de gevraagde subsidie, onderstreept het ministerie dat dit belang groot is.

Brielse Meer

Brielse Meer

Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbron voor de waterpeilen en landbouw op Voorne-Putten, de waterpeilen en de tuinders in het Westland en de industrie in het Europoort/Botlek gebied. Beheerder waterschap Hollandse Delta heeft de zorg om voldoende zoet water te kunnen leveren aan al deze partijen. Afspraken over de hoeveelheden zijn gemaakt in de Overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer/Bernisse 2014.

De afgelopen jaren en met name de laatste twee droge zomers hebben duidelijk gemaakt dat het leveren van voldoende zoet water niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarom hebben de drie partijen een pakket aan maatregelen bedacht om de zoetwatervoorziening uit de belangrijke zoetwaterbron het Brielse Meer verder te verbeteren.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page