Hitte

Hoe kunnen wij je helpen?

De gemiddelde temperatuur neemt toe en de hitteperioden duren steeds langer. Toenemende en langdurige hitte kan op meerdere vlakken effect hebben op de haven.

Infrastructuur in de haven kan hiervoor gevoelig zijn, zoals spoorvorming in asfalt. Maar ook installaties bij bedrijven kunnen gevoelig zijn voor extreme hitte. Bij het ontwerp of het aanpassen van infrastructuur kun je rekening houden met toenemende hitte.

Thermometer met hoge tempratuur en zon
Foto: iStock

Hitte kan - in combinatie met droogte - ook effect hebben op flora en fauna in de haven, zoals broedvogels en vegetatie. Door terreinen en gebouwen natuurinclusief te ontwikkelen en te bouwen kunnen we ervoor zorgen dat natuur en biodiversiteit in de haven beter weerbaar is tegen extremer weer.