Halfverharding aanleggen

Hoe kunnen wij je helpen?

Halfverharding aanleggen zorgt ervoor dat er op een terrein gereden of geparkeerd kan worden, terwijl er tegelijk ook begroeiing mogelijk is. Half verharde oppervlakken vertonen vaak een grote variatie in begroeiing samenhangend met de mate van gebruik; kort en open op de plekken waar volop gelopen of gereden wordt en meer begroeid naar de randen en op de minder frequent gebruikte delen.

Van toepassing op de gebieden:

  • Maasvlakte inclusief Slufter
  • Europoort en Landtong Rozenburg
  • Botlek en Vondelingenplaat
  • Waal- Eemhaven/MH4/Dordrecht

Van toepassing op:

  • Buitenruimte
  • Bedrijfsterrein onbebouwd deel

Uitwerking van de maatregel

Voor het aanleggen van een halfverharding is een breed scala aan materialen beschikbaar. Van doorgroeibare elementen die worden opgevuld met drainerend materiaal tot aan al dan niet verkittende producten, natuursteen of zelfs puingranulaat. Al te losse materialen zoals grind of lava zijn minder geschikt, omdat dit materiaal naar de zijkanten wordt weggereden.

Beheer en onderhoud

Afhankelijk van de mate van vegetatieontwikkeling kun je de minder begane delen van een halfverharding jaarlijks aan het einde van het groeiseizoen maaien.

Halfverharding
Bureau Stadsnatuur

Nut voor biodiversiteit

Dit type bestrating geeft mogelijkheden voor plantengroei. Bij gebruik van asfalt of reguliere bestrating is dit niet aanwezig.

Ecosysteemdiensten1

Halfverharding biedt een leefgebied voor flora en bijbehorende fauna. Het zorgt voor infiltratie van water (tegengaan wateroverlast en droogte) en het zorgt voor het temperen van klimaatextremen (verkoeling).

1. Ecosysteemdiensten

De bijdrage die ecosystemen leveren aan voordelen voor de mens die bijdragen aan de economie of andere activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: de productie van zuurstof, het leveren van drinkwater maar ook het leveren van hout om weer producten van te maken