Lagere waterstanden in rivieren

Hoe kunnen wij je helpen?

We krijgen vaker te maken met langdurige droge periodes. Tijdens extreme droogteperiodes zullen waterstanden in rivieren lager zijn, niet in de haven zelf maar wel langs o.a. de Rijn en Maas.

Lage waterstand rivier met schip
Foto: iStock

In 2018 en 2022 waren de rivier waterstanden langdurig zeer laag. Hierdoor werd binnenvaarttransport belemmerd, traden logistieke problemen op en waren de transportkosten fors hoger. De langetermijn verwachting is dat de kans op extreem laagwater toeneemt van eens in de 60 jaar naar eens in de 20 jaar.

Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen met Rijkswaterstaat en de binnenvaartorganisaties hoe binnenvaartschepen in dergelijke situaties de huidige bestemmingen kunnen blijven bedienen. Dat doen zij door het beter voorspellen van lage rivierstanden, het tijdig informeren van de keten, het ontwikkelen van alternatieve transportscenario’s en het ontwikkelen van een langetermijn aanpak vaarwegbeheer.

Kijk voor meer informatie over laagwater en waterstanden in de rivieren op het informatieportaal van Rijkswaterstaat.