Wind

Hoe kunnen wij je helpen?

Uit grafieken van het KNMI blijkt dat de gemiddelde windsterkte op 10 meter hoogte bijna overal in Nederland licht is afgenomen de afgelopen 30 jaar. Alleen op de Noordzee zien we een kleine stijging tijdens de wintermaanden.

Shoretension schip aan kade
Foto: Eric Bakker

Naar verwachting zullen de windomstandigheden niet in grote mate veranderen, maar we houden wel rekening met een toename van het aantal (zomer) stormen in het Rotterdamse havengebied. Extreme windcondities kunnen gevolgen hebben voor de scheepvaart zoals het veilig afmeren van schepen. Met name de steeds groter wordende containerschepen zijn gevoelig voor wind met het risico dat deze kunnen losbreken van de ligplaats.

Kennisinstituten onderzoeken hoe windcondities beter kunnen worden voorspeld. Op het gebied van afmeren wordt ingezet op nieuwe innovaties zoals slimme bolders, sliphaken en shore-tension systemen. Ook wordt er onderzocht of er beslisondersteunende software ontwikkeld kan worden die inzichtelijk kan maken welke schepen potentieel gevaar kunnen lopen bij de voorspelde wind. Al deze ontwikkelingen helpen de haven het scheepvaartverkeer veilig door de haven te loodsen en op de ligplaats af te meren.