Header image

Waterstof in Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.

Dit leidt er toe dat Rotterdam ook in de toekomst een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa blijft.

Waterstof: alternatief, bouwsteen en energiedrager

De rol van waterstof groeit. Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport, maar gaat het ook een weg vinden richting de warmtevoorziening in huishoudens en kassen.

Waterstofhub in Rotterdam

De voordelen van een waterstofhub in Rotterdam zijn legio. Grootschalig gebruik van waterstof in de industrie kan de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Met een dergelijk waterstofnetwerk blijft de haven ook internationaal toonaangevend en de motor van de nationale economie.

Import van waterstof

Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie zijn. Inschatting is dat de hoeveelheid groene waterstof die via Rotterdam in 2050 binnenkomt kan oplopen tot 18 miljoen ton.

Backbone in Rotterdam

Duurzame internationale waardeketens

In Rotterdam werken we hard aan de uitvoering van waterstof op grote schaal. Om deze plannen te laten slagen, werken we graag samen met internationale partners aan het opzetten van een keten voor de import van waterstof.

In 3 stappen CO2-neutraal

De energietransitie-opgave is helder: We willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Samen met bedrijven werken we in 3 stappen toe naar een CO2-neutrale haven. Stappen 1 tot en met 3 zijn respectievelijk efficiency & infrastructuur, naar een nieuw energiesysteem en naar een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem.

Wie? Wat? Waterstof!

Wil je meer te weten komen over waterstof en wat we er allemaal mee kunnen doen? Luister dan naar de portcast Wie? Wat? Waterstof! Presentator Celwin Frenzen neemt je mee op ontdekkingstocht.

Presentator Celwin Frenzen met Cor Leguijt

Laatste nieuws

Voorbeeld van een waterstof centrale
Duurzaamheid
22 / 9 / 2021

Havenbedrijf Rotterdam helpt Duitse DeltaPort om regionaal waterstof knooppunt te worden

Ondertekening MOU Axel Wietfeld en Allard Castelein
Energietransitie
6 / 9 / 2021

Samenwerking Uniper en Havenbedrijf Rotterdam voor productie van groene waterstof

Barents Blue project Horisont Energi
Energietransitie
5 / 8 / 2021

Horisont Energi en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenen memorandum of understanding voor import blauwe ammoniak

Waterstof tanker
Energietransitie
30 / 7 / 2021

Studie naar grootschalige import van waterstof

Waterstof moleculen
Energietransitie
29 / 7 / 2021

Helft Nederlandse waterstofprojecten bevindt zich in Rotterdam

1/