Header image

Waterstof in Rotterdam

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa. Dit leidt er toe dat Rotterdam ook in de toekomst een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa blijft.

Waterstofprojecten in Rotterdam

Samen met partners bouwen we aan de waterstofeconomie in de haven van Rotterdam. Bekijk de actuele waterstofprojecten:

+ -
 
×

Naam bedrijf

Type of hydrogen:

Application

 
×

Application

  • Mobility
  • Import
  • Pipelines
  • Production

Wie? Wat? Waterstof!

Wil je meer te weten komen over waterstof en wat we er allemaal mee kunnen doen? Luister dan naar de portcast Wie? Wat? Waterstof! Presentator Celwin Frenzen neemt je mee op ontdekkingstocht.

Waterstof: alternatief, bouwsteen en energiedrager

De rol van waterstof groeit. Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport en voor de warmtevoorziening in huishoudens en kassen.

Import van waterstof

Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie zijn. Inschatting is dat de hoeveelheid groene waterstof die via Rotterdam in 2050 binnenkomt, kan oplopen tot 18 miljoen ton.

Backbone in Rotterdam

WATERSTOFHUB IN ROTTERDAM

De voordelen van een waterstofhub in Rotterdam zijn legio. Grootschalig gebruik van waterstof in de industrie kan de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Met een dergelijk waterstofnetwerk blijft de haven ook internationaal toonaangevend en de motor van de nationale economie.

Duurzame internationale waardeketens

In Rotterdam werken we hard aan de uitvoering van waterstof op grote schaal. Om deze plannen te laten slagen, werken we graag samen met internationale partners aan het opzetten van een keten voor de import van waterstof.

Op weg naar een CO2-neutrale haven 

De energietransitie-opgave is helder: We willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Samen met bedrijven werken we in 4 pijlers toe naar een CO2-neutrale haven. Van efficiency & infrastructuur naar een nieuw energiesysteem en een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem en duurzaam transport.

Laatste nieuws

Wereldhavendagen 2019
1 / 7 / 2022

Wereldhavendagen maakt programma 2022 bekend

NAP pijl met RPA op de achtergrond
30 / 6 / 2022

Havenbedrijf Rotterdam laat na 200 jaar NAP varen

Allard Castelein en Frans Timmermans
Energietransitie
30 / 6 / 2022

De tussenstand: De top 10 projecten in de energietransitie

Vlnr. Hans Schutte, (General Manager van DEME Infra NL BV), Boudewijn Siemons (COO Havenbedrijf Rotterdam) en Egbert van der Wal (Hoofd Port Development, Havenbedrijf Rotterdam)
Bereikbaarheid
29 / 6 / 2022

Havenbedrijf Rotterdam renoveert Rozenburgsesluis

Haven industriecomplex Rotterdam
Energietransitie
29 / 6 / 2022

Uitkomst Energiemix-studie

1/

Meer informatie? Contact:

Randolf Weterings
Randolf Weterings
Program Manager Electrification and Hydrogen