Header image
Hoe kunnen wij je helpen?

Import van waterstof

Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie zijn. Inschatting is dat de hoeveelheid groene waterstof die via Rotterdam in 2050 binnenkomt, kan oplopen tot 18 miljoen ton.

Wie? Wat? Waterstof!

Wil je meer te weten komen over waterstof en wat we er allemaal mee kunnen doen? Luister dan naar de portcast Wie? Wat? Waterstof! Presentator Celwin Frenzen neemt je mee op ontdekkingstocht.

Een nieuw energiesysteem

De industrie stapt over op duurzame elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare energie nodig uit bronnen zoals wind en zon. 

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa. Dit leidt er toe dat Rotterdam ook in de toekomst een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa blijft.

De rol van waterstof groeit. Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport en voor de warmtevoorziening in huishoudens en kassen.

Europe's Hydrogen Hub

Welkom in de haven van Rotterdam. Welkom in de stad Rotterdam. Welkom in de provincie Zuid-Holland. Welkom in de waterstofhub van Europa. De samenwerking tussen de provincie, de gemeente, de haven, InnovationQuarter, Rotterdam Partners en de Economic Board Zuid-Holland laat zien dat de hele regio zich inzet om de waterstofhub van Europa te worden. Dat is een van de pijlers onder de strategie van de haven om in 2050 circulair en CO2-neutraal te zijn.

Er zijn onder meer plannen voor het opzetten van een eersteklas waterstofketen, met projecten die zijn gericht op de grootschalige productie van groene en blauwe waterstof, de import en de bijbehorende infrastructuur. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt in de haven van Rotterdam.

Waterstofprojecten in Rotterdam

Samen met partners bouwen we aan de waterstofeconomie in de haven van Rotterdam. Bekijk de actuele waterstofprojecten:

+ -
 
×

Naam bedrijf

Type of hydrogen:

Application

 
×

Application

  • Mobility
  • Import
  • Pipelines
  • Production

Waterstofhub in Rotterdam

De voordelen van een waterstofhub in Rotterdam zijn legio. Grootschalig gebruik van waterstof in de industrie kan de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Met een dergelijk waterstofnetwerk blijft de haven ook internationaal toonaangevend en de motor van de nationale economie.

Laatste nieuws

Randolf Weterings
Energietransitie
21 / 3 / 2023

Groene waterstof: geen luchtkasteel maar ‘zandkasteel’

Conversiepark
Energietransitie
17 / 3 / 2023

Wat zijn onze plannen voor de import en productie van hernieuwbare waterstof?

De huidige kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte
Energietransitie
9 / 3 / 2023

Uniper selecteert Plug voor ontwerp 100MW elektrolysefabriek Maasvlakte

Overhandiging van het plan voor maakindustrie voor elektrolysers in het gebouw van de Tweede Kamer. V.l.n.r.  Mark Stoelinga (Havenbedrijf Rotterdam), Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66), Mattijs Slee (Battolyser Systems), Silvio Erkens (VVD), Sam d
Energietransitie
27 / 2 / 2023

Rotterdam krijgt maakindustrie voor waterstof

Luchtfoto Maasvlakte 2 met het conversiepark, distripark Maasvlakte West, Alexiahaven en Amaliahaven
23 / 2 / 2023

Overslag haven Rotterdam in 2022 vrijwel gelijk gebleven ondanks oorlog en afzwakkende economie