Header image

Terugdringen CO2-uitstoot Havenbedrijf

3 januari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam wil vooroplopen in de energietransitie en een bijdrage leveren aan het behalen van de internationale klimaatdoelen. Daarom gaat het Havenbedrijf versneld de eigen CO2-uitstoot terugdringen.   

Gevalideerde klimaatdoelen

Het Havenbedrijf heeft klimaatdoelen vastgesteld. Het onafhankelijke instituut SBTi (Science Based Targets initiative) heeft de klimaatdoelen gevalideerd en bevestigd dat ze bijdragen aan maximaal 1,5 graad opwarming.

De CO2-reductiedoelstellingen van het Havenbedrijf zien er als volgt uit:

Emissiecategorie
(GHG-protocol)
OmschrijvingCO2-reductie% 2019-2030
Scope 1 + 2Vaar- en voertuigen, inkoop elektriciteit en stadswarmte-/- 90%
Scope 3Vliegreizen, woon-werkverkeer-/- 60%
Scope 3Opdrachten aannemers (brandstoffen), vastgoed-/- 45%
Scope 3Scheepvaart-/- 20%

Greenhouse Gas Protocol

Met onze klimaatdoelen voldoen wij aan het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard voor verantwoording over uitstoot van broeikasgassen.

Vaartuigen

RPA 8

Onze vloot heeft het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, ruim 75%. Dankzij het gebruik van een schonere biobrandstof (HVO B100) zijn de CO2-emissies in de periode 2016-2021 ruim gehalveerd. Het gebruik van schonere brandstoffen hebben we in 2022 uitgebreid. Om zo snel mogelijk minimale uitstoot te bereiken, onderzoeken we de haalbaarheid om emissieloze vaartuigen in gebruik te nemen.

Voertuigen

Elektrische auto Havenbedrijf

Om CO2-emissies van mobiliteit terug te dringen, stimuleren we medewerkers om met de fiets of het OV te reizen. Daarnaast vliegen we zo min mogelijk en is ons wagenpark zoveel mogelijk elektrisch (60% volelektrisch en 30% semi-elektrisch). Ons doel is een emissieloos personenwagenpark vanaf 2025. Daarnaast zijn we aangesloten bij de nationale en regionale mobiliteitsnetwerken Anders Reizen en de Rotterdamse Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

World Port Center

Havenbedrijf Rotterdam

Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf is gevestigd in het World Port Center (WPC) en beschikt over de duurzaamheidscertificaten WELL Gold en BREEAM Excellent. Het WPC is aangesloten op het warmtenet. Het gebouw wordt met restwarmte van de industrie verwarmd en met Maaswater gekoeld. Emissies van ingekochte elektriciteit zijn de afgelopen jaren fors gereduceerd dankzij het gebruik van groene stroom.

Voorblad jaarverslag 2022
Jaarverslagen
Zonnepanelen op palen in de haven
Duurzame haven
Skyline van Rotterdam
Energietransitie
Windmolens
Duurzame ontwikkeling in de Rotterdamse haven