Header image
Duurzaamheid

Rotterdammers over duurzaamheid

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdammers vertellen wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven. Want: duurzaamheid is meer dan alleen milieu.

Natuur in de haven
Robbert Wolf is adviseur natuur & milieu bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zodoende kent hij elke groene spot in dat uitgestrekte havengebied. Hier zijn vijf ‘geheimtips’ voor wie de onverwachte kant van de haven wil leren kennen.
CO2 afvang en opslag
Afvangen en opslaan van CO2 is de beste manier om de CO2 -uitstoot snel te reduceren. Samen met andere partijen onderzoekt het Havenbedrijf de aanleg van een CO2 -pijpleiding door de haven.
Werkzekerheidsakkoord
Eind 2016 is een werkzekerheidsakkoord ondertekend door vakbonden, containerbedrijven en het Havenbedrijf. Belangrijk onderdeel is de werkzekerheid tot juli 2020 voor alle havenwerkers met een vast dienstverband.
Kademuren duurzaam beschermen
Zonder bescherming corrodeert een stalen kademuur. Daarom worden kades doorgaans voorzien van opofferingsanodes, zodat roest geen kans krijgt. Een alternatieve beschermingsmethode is duurzamer, ‘slimmer’ en werkt met anodes onder ‘opgedrukte stroom’. Bij de HES Hartel Tank Terminal in de Rotterdamse haven wordt maar liefst twee kilometer kade op deze wijze beschermd.
Warmtealliantie
De haven produceert veel industriële restwarmte die via het oppervlaktewater of de atmosfeer verdwijnt. Met de aanleg van een ondergronds buizennetwerk kan de haven jaarlijks in potentie warmte leveren aan 500.000 woningen.
Startbaan
In het project Startbaan geeft het Havenbedrijf jongeren zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, de kans een certificaat te behalen. Zo vergroten zijn hun arbeidskansen.
CO2 footprint
Het Havenbedrijf stimuleert niet alleen bedrijven in de haven om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar neemt zelf ook maatregelen. Bijvoorbeeld met hybride patrouillevaartuigen.
Waterveiligheid
Het Havengebied is nu goed beschermd tegen overstromingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Risico’s, gevolgen én mogelijke oplossingen hiervan worden onderzocht.
Schone schepen: keiharde korting
Schonere zeeschepen die beter presteren dan de wettelijke norm krijgen tot 20% korting op het havengeld. Ook binnenvaartschepen krijgen korting.
FutureLand
FutureLand is hét informatiecentrum van het Havenbedrijf op Maasvlakte 2. Jaarlijks genieten 110.000 bezoekers van rondvaarten, tentoonstellingen en bustours. In het informatiecentrum maak je op een interactieve manier kennis met energie, logistiek, duurzaamheid en havenontwikkeling.
Port Welfare Committee
Het Rotterdam Port Welfare Committee ondersteunt projecten en initiatieven van diverse organisaties ten behoeve van het welzijn van zeevarenden. Bijvoorbeeld de Zeemanshuizen.
RDM Rotterdam
Ervaar de derde revolutie bij RDM Rotterdam. Een industrie die nieuwe banen biedt voor de werknemers van de toekomst.
Mobile e-nose
Twee patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf Rotterdam hebben een elektronische neus (e-nose) aan boord. Hiermee worden tijdig hinderlijke of gevaarlijke gassen opgespoord. Op land staan er meer dan 250 e-noses in de haven.
Truckparkings
Verspreid door de haven heeft het Havenbedrijf Rotterdam vijf truckparkings aangelegd. De grootste heeft ruim 350 parkeerplaatsen: Maasvlakte Plaza.
Zonne-energie
In de haven begint zonne-energie terrein te veroveren. In de Slufter vindt een proef plaats met drijvende zonnepanelen en in het Calandkanaal staan afmeerpalen die verlicht worden met zonne-energie.
LED-verlichting in de Rotterdamse haven
Het Havenbedrijf vervangt alle verlichting in de openbare ruimte in de haven door LED-verlichting. Dit is op de Maasvlakte al gerealiseerd. Voor 2020 volgen de andere havengebieden. LED heeft een langere levensduur en gebruikt 50% minder energie dan traditionele verlichting.