Header image

Strategie en onderzoek

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor een succesvolle toekomst van de haven is het belangrijk dat bedrijven in de haven en de scheepvaart zich kunnen blijven ontwikkelen, maar wel met oog voor het klimaat. Dit vraagt onder andere om nieuwe technieken, nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

In 3 stappen op weg naar CO₂-neutraal

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hier samen met bedrijven en de overheid een visie en een strategie voor ontwikkeld om in 3 stappen ons doel te halen: een CO2-neutrale en circulaire haven. Deze strategie is het resultaat van jarenlang grondig onderzoek.

Vanaf 2017 zijn er drie rapporten verschenen die laten zien dat een CO2-neutrale industrie en scheepvaart mogelijk zijn. En hoe de haven daar naartoe kan werken. De eerste twee zijn studies van het Wuppertal Institut (2017 en 2018). Het derde is het rapport van de Regionale Industrietafel Rotterdam-Moerdijk (2018). Daarin staat beschreven hoe de industrie in drie stappen kan overschakelen op CO2-neutrale productiewijzen.