Energietransitie

Rotterdam-Moerdijk kan belangrijke bijdrage leveren aan klimaatdoelen en Europese leveringszekerheid

26 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De industrie in Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen te realiseren, maar ook bij te dragen aan verduurzaming buiten het havengebied en de Europese leveringszekerheid voor energie. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. Dit blijkt uit een update van de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk.

Waterstof opslag (artist impression)

De CES werd voor het eerst opgesteld in 2021 en is in 2022 bijgewerkt op basis van een nieuwe data-studie. De resultaten laten zien dat de doelstellingen voor 2030 binnen handbereik liggen, maar nog steeds haast geboden is met de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur. Dit vraagt om regie van de overheid en samenwerking met het bedrijfsleven.

Nico van Dooren, bestuurlijk coördinator van de CES Rotterdam-Moerdijk en tevens Directeur New Business van het Havenbedrijf Rotterdam: “Nederland staat niet alleen voor een enorme opgave maar we hebben  ook de kans om uit te groeien tot een belangrijke Europese hub voor waterstof en circulaire productie. Daarmee dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelen en duurzame werkgelegenheid maar kunnen we ook onze afhankelijkheid van landen als Rusland verkleinen. Hiervoor blijft het wel essentieel dat de benodigde infrastructuur met prioriteit wordt aangelegd zodat we alle projecten tijdig van nieuwe, duurzame energie kunnen voorzien.”

Transitie vraagt om nieuwe infrastructuur

In Rotterdam-Moerdijk wordt een brede portefeuille van duurzame projecten ontwikkeld die samen optellen tot een CO2-reductie van circa 17 Mton in 2030. Daarnaast is er een aanzienlijk potentieel om bij te dragen aan CO2-reductie buiten de havens.

De nieuwe datastudie laat zien dat voor alleen voor verduurzaming van het cluster zelf in 2030 al 4 keer zoveel elektriciteit en 2 keer zoveel waterstof nodig is als nu. Daarnaast is de inzet van CO2-opslag (CCS) cruciaal om de klimaatdoelen op korte termijn te behalen terwijl de transitie naar circulaire grondstoffen en brandstoffen op lange termijn meer impact maakt.

Bijdrage aan leveringszekerheid en economie

Jaarlijks komt circa 12% van totale Europese energievraag binnen via Rotterdam, waarvan het grootste deel wordt doorgevoerd naar andere industrieclusters in Nederland en Duitsland. Een succesvolle transitie geeft Rotterdam-Moerdijk de kans deze strategische positie en haar verdienvermogen op duurzame wijze te waarborgen en uit te groeien tot een hub voor de import en doorvoer van waterstof en duurzame energie. Zo kan het cluster met behoud van haar concurrentiepositie bijdragen aan de Nederlandse economie, de Europese klimaatdoelen én de doelstellingen van RePowerEU om de afhankelijkheid van met name Rusland voor de import van energie- en grondstoffen te verkleinen.

Acht sleutelprojecten

Om dit alles te faciliteren zijn acht sleutelprojecten geïdentificeerd die prioriteit vragen:

  1. Infrastructuur voor import en vervoer van waterstof
  2. De Delta Corridor buisleidingeninfrastructuur naar Chemelot en Duitsland
  3. Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en nieuwe aanlandingen van wind op zee
  4. Infrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2
  5. Warmteleidingen vanuit de industrie
  6. Infrastructuur voor het project H-vision, voor productie van koolstofarme waterstof
  7. Walstroominstallaties voor zeeschepen
  8. Infrastructuur voor transport op waterstof tussen Nederland, België en Duitsland
Cluster Energie Strategie
De acht sleutelprojecten in kaart

De CES is opgesteld door een werkgroep van de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, Stedin en Deltalinqs, een vereniging van meer dan 700 bedrijven in het havengebied.