Header image

Lopende projecten energietransitie

De industrie gaat stap voor stap naar CO₂-neutraal

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Onderweg naar een CO2-neutrale haven: bekijk de projecten.

Bedrijven in de haven investeren in een toekomstbestendige, schone haven. Innovaties worden in de praktijk getest, nieuwe technieken toegepast en bestaande bedrijven werken samen met nieuwe. Ook nemen we maatregelen om zoveel mogelijk uitstoot op korte termijn te beperken. Dat er al volop gewerkt wordt aan de energietransitie in de haven van Rotterdam laat het grote aantal projecten zien. Bekijk de projecten inclusief de voortgang op de kaart:

+ -
 
×

×

Energietransitieprojecten

Status projecten

  •   Operationeel
  •   In uitvoering
  •   In voorbereiding

De energietransitie is op stoom, ontwikkelingen gaan soms razendsnel. Mis je een project of zie je informatie die niet meer actueel is? Laat het ons weten.

Europe's Hydrogen Hub

Waterstof is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Tijdens de World Hydrogen Summit op 9-11 mei laten Rotterdamse partijen zien hoe zij werken waterstofprojecten.

Aanleg warmteleiding

PIJLER 1: EFFICIENCY & INFRASTRUCTUUR

De industrie gaat stap voor stap naar CO2-neutraal. In pijler 1 neemt de industrie efficiencymaatregelen. Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel extra infrastructuur, zoals pijpleidingen en kabels.

PIJLER 2: EEN NIEUW ENERGIESYSTEEM

Pijler 2 is het veranderen van het energiesysteem. In plaats van olie en gas te gebruiken voor verhitting, zal de industrie overstappen op elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare elektriciteit nodig uit bronnen als wind en zon.

Werknemer voert controle bij Air Liquide uit
Werknemers bij HES

PIJLER 3: EEN NIEUW GROND- EN BRANDSTOFFEN-SYSTEEM

Bij deze pijler gaat het om vervanging van fossiele grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen en groene waterstof.

PIJLER 4: DUURZAAM TRANSPORT

Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. In pijler 4 ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam samen met partners activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

Elektrische binnenvaart

Zelf aan de slag?

Ga je hernieuwbare energie produceren of technieken toepassen om CO2 te verminderen? Bekijk dan de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) via de website.