Header image

Natte bulk

Rotterdam: Europese hub en diepzeehandelslocatie

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam is een leidende internationale handelsmarkt en productielocatie voor uiteenlopende natte bulkproducten. Vraag, aanbod, import, export en productie van natte bulkproducten komen samen in Rotterdam, dé Europese hub en diepzeehandelslocatie voor natte bulk, van ruwe olie tot chemicaliën.

De Rotterdamse haven is wereldwijde marktleider voor natte bulkproducten zoals ruwe olie, benzine, diesel, biobrandstoffen, vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten. Aanvullend biedt de haven een ruim aanbod terminals en betrouwbare, zakelijke dienstverleners in het gebied. Bovendien biedt de haven de meest geavanceerde boord-boordoverslagfaciliteiten ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam en private partijen investeren continu in innovatieve en grootschalige projecten in de haven om deze positie te behouden en nog meer te versterken.

Waterstof

De haven zet ook vol in op nieuwe energievormen en -voorzieningen. Zo vormt de nieuw aan te leggen waterstofleiding de ruggengraat van de waterstofinfrastructuur. Waterstof wordt op termijn een steeds belangrijker onderdeel van de natte bulksector.

Aangemeerde olietankers

Waar de Rotterdamse haven voor staat

  • Uitstekende nautische toegankelijkheid
  • 24/7 toegang supertankers voor af- en aanvoer olie en olieproducten
  • Onafhankelijke tankterminals en tankopslag met capaciteit van 31 miljoen m3
  • Benchmark pricing locatie: veel handel in Rotterdam
  • Eigen industrie met onder andere olieraffinaderijen, chemiebedrijven en producenten van biobrandstoffen
  • Wereldwijde doorvoermogelijkheden via verschillende modaliteiten
  • Voorbereiding aanleg hoofdtransportleiding waterstof

Supertankers

De natte bulksector in Rotterdam staat in verbinding met de hele wereld: supertankers verschepen natte bulkproducten in grote mate via Rotterdam over de oceanen. Ethanol komt uit Brazilië en gaat naar Zweden, palmolie uit Maleisië en Indonesië gaat via Rotterdam naar de Europese voedingsmiddelenindustrie. En gasolie wordt getransporteerd naar Duitse huishoudens. Een bedrijvige internationale draaischijf voor handel en productie!