Header image

Minerale olieproducten

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam is met zijn ideale ligging, grote aanbod aan tankopslag en een aanzienlijke eigen productie een aantrekkelijke locatie voor de overslag en handel van olieproducten.

Stookolie, diesel, kerosine, benzine, nafta en bitumen komen uit onder meer de Baltische staten, het Verenigd Koninkrijk en de Rotterdamse raffinaderijen. Ze zijn grotendeels bestemd voor de Europese markt, Azië en het Midden-Oosten.

Haven voor handel in olieproducten

Voor de overslag van olieproducten ligt de haven van Rotterdam letterlijk op de route van veel van de internationale handelsstromen. De haven is daarom een logische keuze voor bundeling of distributie van olieproducten. Rotterdam biedt uitstekende verbindingen per pijpleiding, binnenvaart en spoor voor doorvoer binnen Europa en ook over zee zijn de mogelijkheden eindeloos. De vijf olieraffinaderijen van BP, ExxonMobil, Gunvor, Shell en Vitol in het havengebied en de raffinaderijen in het achterland zijn bovendien belangrijke producenten van olieproducten, wat bijdraagt aan de schaalgrootte en het handelsklimaat.

’Price benchmark’-locatie

Rotterdam is een wereldwijd erkende handelslocatie voor veel olieproducten. Door de enorme mogelijkheden op het gebied van opslag, overslag, bundeling en transshipment worden in de haven van Rotterdam grote volumes verhandeld. Rotterdam geldt daardoor als ‘price benchmark’-locatie in Noordwest-Europa. Aan de hand van de handel in Rotterdam stellen price reporting agencies hun benchmarkprijzen vast.

Opslag stookolie, benzine, diesel, nafta en kerosine

Tankterminals vormen het kloppende hart van de handel in Rotterdam. In de opslagtanks kunnen olieproducten als stookolie, benzine, diesel, nafta en kerosine worden opgeslagen tot het moment dat ze tegen de juiste prijs en in de juiste hoeveelheid kunnen worden verhandeld of verscheept. Daarnaast bieden de brandstof-tankopslaglocaties toegang tot de Europese en Rotterdamse pijpleidingen, waarop bijvoorbeeld ook diverse luchthavens zijn aangesloten. Via de binnentankvaart is een groot deel van de Europese afzetmarkt bereikbaar. In Rotterdam bieden onafhankelijke tankterminaloperators samen op meer dan twintig terminallocaties een opslagcapaciteit voor olieproducten van zo’n 7,5 miljoen m3 aan.

Boord-boordoverslag aan boeien en palen

Naast opslag en overslag op de tankterminals biedt de haven van Rotterdam uitgebreide mogelijkheden voor veilige en efficiënte boord-boordoverslag. Nergens ter wereld vind je zoveel boeien en palen als in Rotterdam. Aan de boeien en palen kunnen olieproducten rechtstreeks van een zeeschip op een binnenvaartschip of ander zeeschip worden overgeladen of andersom.

Meer informatie? Contact:

Sjoerd Figdor
Business Manager Tankstorage