Header image

Intermodaal transport

Europese bestemmingen binnen 24 uur bereikbaar

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van intermodale transportverbindingen: spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen.

Spoorvervoer

De Rotterdamse haven is het begin- en eindpunt van meer dan 400 internationale spoorverbindingen.

Binnenvaart

De Rotterdamse haven is ideaal gelegen voor de binnenvaart en vertrek- en eindpunt voor ladingstromen over water.

Wegtransport

De Rotterdamse haven sluit direct aan op het nationale en Europese netwerk van snelwegen.

Buisleidingen

Op zoek naar een veilige, efficiënte en duurzame transportoplossing voor natte bulk?

Routescanner ‘Direct Connections’ toont de directe spoor- en binnenvaartverbindingen van en naar Rotterdam. U kunt via deze applicatie ook de verschillende routes voor container transport van deur-tot-deur bekijken en vergelijken.