Header image

Wegtransport

Hoe kunnen wij je helpen?

Transport per vrachtwagen is een goede manier om snel korte afstanden van en naar de haven van Rotterdam af te leggen. Vrachtwagens leveren lading voor de deur af, ongeacht de locatie of het tijdstip. 40 procent van de ritten die de haven per vrachtwagen verlaten, blijft in de regio Rotterdam. De helft is bestemd voor de Nederlandse markt en slechts 10 procent van de ritten vanuit Rotterdam gaat de grens over.

Rijd je naar of vanuit Rotterdam?

Controleer of op de route wegwerkzaamheden zijn gepland.

Vrachtwagens in de file bij de terminal

VERSPREIDING VAN WEGVERVOER

Samen met marktpartijen onderzoeken we mogelijkheden om de doorstroming van goederen in de haven te verbeteren en te verduurzamen. Zo kijken we aan de hand van boardcomputer data wat de impact is als we het vervoer via de weg tijdens piekuren vermijden.

Verbetering wegtransport van en naar haven

De A15 is de belangrijkste verkeersader van en naar het havengebied. Deze snelweg sluit goed aan op de nationale en Europese snelwegnetwerken. Dankzij bruggen, tunnels en viaducten wordt het verkeer soepel door dit dichtbevolkte gebied geleid.

Uit de jaarlijks gepubliceerde Traffic Index van TomTom blijkt dat Rotterdam relatief laag scoort qua filedruk in vergelijking met de andere grote zeehavens in Noordwest Europa. Gemiddeld duurt een rit gedurende de spits in de regio Rotterdam 25% langer vanwege verkeersdrukte. Dat is fors minder dan Hamburg (34%) en Antwerpen (32%). Opvallende conclusie uit het wereldwijde onderzoek van TomTom is dat de filedruk rondom Rotterdam vooral voortvloeit uit niet-snelwegen: 33%.

De vertraging op de snelwegen valt relatief mee: 15% (Hamburg 31% en Antwerpen 34%). Om een optimale bereikbaarheid van de haven te garanderen en de positie van de haven als logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, spant het Havenbedrijf Rotterdam zich samen met verschillende partners in om de bereikbaarheid van de haven verder te verbeteren.

Faciliteiten

Luchtfoto Maasvlakte Plaza. Truckparkeerplaats met alle voorzieningen voor chauffeur én vrachtwagen
Truckparking
Auto's in de haven voor transport
Parkeren
Transferium Maasvlakte in aanbouw
Transferium Maasvlakte

Intermodale logistieke planning

Bij langere afstanden is transport via binnenvaart en per spoor aantrekkelijker. Desondanks blijft wegtransport een onmisbare schakel in intermodale logistieke planning. In de eerste of laatste fase van een levering is er vaak enige vorm van wegtransport nodig, bijvoorbeeld om van de binnenlandse terminal naar de eindbestemming te komen. Transport per vrachtwagen is bovendien zeer flexibel en wordt vaak achter de hand gehouden voor het geval er iets mis gaat tijdens het transport per spoor of via de binnenscheepvaart.

Portbase-service Road Planning

In de haven van Rotterdam wordt voor de logistieke planning en de uitwisseling van informatie het Port Community System van Portbase gebruikt. Dit systeem kan ook op wegtransport worden toegepast. Via de service Road Planning kunnen terminals en lege depots heel eenvoudig door de vervoerder op de hoogte worden gebracht van vrachtwagens die onderweg zijn. Deze terminals en depots kunnen zich vervolgens goed op de komst van de vrachtwagens voorbereiden, waardoor de chauffeurs alles op de terminal of in het depot sneller kunnen afhandelen en containers sneller de weg op kunnen worden gestuurd.

Let op: vrachtwagens moeten op Maasvlakte 1 en 2 aan bepaalde milieuvoorschriften voldoen.

Veilig de weg op

Bandenpech en klapbanden zijn bijna altijd het gevolg van eerdere
beschadigingen. Banden met een verlaagde spanning ondervinden
meer weerstand van het wegoppervlak waardoor de temperatuur in de
band oploopt. Het gevolg is uiteindelijk een directe doorboring of klapband. Controleer dus je bandenspanning. Bij de Free Tyre Checkpoints
laat je in een minuut je banden gratis controleren.