Header image
Bereikbaarheid

Verspreiding van wegvervoer

Off-peak distributie

20 oktober 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen met marktpartijen mogelijkheden om de doorstroming van goederen in de haven te verbeteren en te verduurzamen.

De toenemende drukte op de wegen, langere wachttijden op terminals, geplande wegwerkzaamheden en de transitie naar duurzamer transport leiden voor alle partijen binnen de haven tot nieuwe uitdagingen.

Eén van de oplossingen is om het vervoer via de weg tijdens piekuren te vermijden. Individuele bedrijven die hier interesse in hebben, kunnen meer inzicht krijgen in wat dit hen oplevert. Analyses op basis van historische boordcomputer-data tonen kansen voor optimalisatie van de distributie en dragen tegelijkertijd bij aan de collectieve verbetering van de doorstroom door de haven.

Illustratie off-peak distributie

Deze verkenning naar verdere optimalisaties maakt onderdeel uit van het Europese MAGPIE subsidieproject. We hebben ruimte voor meer deelnemende bedrijven. Dus ben je een vervoersbedrijf met lading in en om het Rotterdamse havengebied en wil je meedoen als pilot partij?

Wat levert deelname op?

  • Inzicht in de huidige en historische route planning; d.m.v. PowerBI dashboard met KPI’s
  • Inzicht in potentiële implementatie van off-peak distributie binnen een organisatie
  • Inspraak om persoonlijke KPI’s toe te voegen aan de analyses
  • Inzicht in huidige emissies (o.a. CO2) en tips & tricks om emissies te reduceren

Meer informatie? Contact:

Celeste Muilwijk
Celeste Muilwijk
Project Manager Port & Supply Chain Performance