Header image

Chemical Cargo Shipping

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven snapt wat er speelt in de chemie. Daarbij is Rotterdam als grootste containerhub en petrochemisch cluster van Europa een betrouwbare, sterke schakel in de supply chain van gecontaineriseerde chemische goederen.

Chemical Container Portmap

Download de Chemical Container Portmap voor een overzicht van alle overslag-, opslag- en andere diensten in verband met gecontaineriseerde chemische goederenstromen.

120 onafhankelijke tankterminals

Naast een groot aantal productiebedrijven telt Rotterdam ruim 120 onafhankelijke tankterminals, op- en overslagfaciliteiten voor tankcontainers, warehousing en logistieke services voor chemicaliën. Klanten profiteren van keuzemogelijkheden, schaal- en kostenvoordelen.

Chemische industrie

Rotterdam speelt een sleutelrol in de chemie.

Terminals

De terminals in de Rotterdamse haven zorgen voor een snelle (geautomatiseerde) afhandeling van lading.

Containerdepots

Naast de opslag van lege containers bieden containerdepots aanvullende dienstverlening aan.

Warehousing

Warehousing in Rotterdam: volop faciliteiten voor opslag en distributie.

Verladers en expediteurs

Rotterdam omarmt en versnelt innovaties die de gehele keten betrouwbaarder, slimmer en schoner maken om ook in de toekomst de beste keuze te blijven voor alle partijen in de keten. Als neutrale partij wil de haven van Rotterdam zich inzetten om de gehele keten voor alle partijen te optimaliseren.

Verbonden met alle continenten

Rotterdam heeft van alle Europese zeehavens het dichtste 'deep sea'- en 'short sea'- netwerk. Via talrijke hoogfrequente verbindingen is de haven verbonden met alle continenten. In de diensten op Azië – de belangrijkste markt voor gecontaineriseerde chemische goederen – is Rotterdam koploper. Met de keuze voor binnenvaart, spoor én weg zijn de belangrijkste Europese chemieclusters bovendien op vele manieren en snel bereikbaar.

Optimalisatie containerbinnenvaartketen

Het realiseren van onze groeiambitie vraagt om intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten. We werken samen met marktpartijen aan een vlottere afhandeling van binnenvaartcontainerschepen en de verdere optimalisatie van de keten.

Routescanner

Routescanner ‘Direct Connections’ toont de directe zee-, spoor- en binnenvaartverbindingen van en naar Rotterdam. Je kunt via deze applicatie ook de verschillende routes voor container transport van deur-tot-deur bekijken en vergelijken.

Efficiëntere en transparante ketens

Havenbedrijf Rotterdam investeert aanzienlijk in digitale services die bijdragen aan snellere en betrouwbaardere ketens tegen lagere logistieke kosten. Het Port Community Systeem van Portbase biedt meer dan 40 diensten die zaken als voormelden en afhandelen van de documentatie vereenvoudigen en statusinformatie verstrekken. Daarnaast ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam services die bijdragen aan supply chain optimalisatie.

Meer informatie? Contact:

Melissa Bülau
Melissa Bülau
Business Manager Chemical cargo and Shipping