Header image

Slimme schakel in de supply chain

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de optimale supply chain sluit elke schakel naadloos op de volgende aan. De haven van Rotterdam is de ultieme schakel in de supply chain. Hier vind je het beste van het beste op het gebied van dienstverlening, infrastructuur en verbindingen. In de haven van Rotterdam vind je bovendien de tools om je supply chain optimaal in te richten.

State-of-the-art terminals

De haven van Rotterdam biedt voor iedere goederenstroom meerdere onafhankelijke, state-of-the-art terminals, van containers en breakbulk tot natte en droge bulk. Nergens ter wereld zijn bovendien zoveel reefer-aansluitingen te vinden als in Rotterdam. Met een maximale diepgang van 20 meter aan de kade zijn terminals 24/7 bereikbaar, zelfs voor de grootste schepen. Ze zijn voorzien van de modernste apparatuur en staan rechtstreeks in verbinding met spoor, weg, binnenvaart, pijpleidingen en/of short sea. Hierdoor ontstaat een hoge afhandelcapaciteit. Met een ruime keuze aan terminals en zijn dienstverlening staat Rotterdam garant voor een betrouwbare, snelle en veilige overslag van alle soorten goederen.

Intermodale verbindingen

Lading vindt via een uitgebreid intermodaal netwerk van spoor, binnenvaart, weg, short sea en pijpleidingen zijn weg van en naar de rest van Europa. Vanuit Rotterdam zijn de belangrijkste industriële en economische centra van West-Europa binnen 24 uur bereikbaar. Door korte transittijden bereiken goederen die in Rotterdam aankomen snel hun eindbestemming. Op basis van volume, gewenste snelheid, prijs en duurzaamheidsdoelstelling kies je de ultieme verbinding of optimale combinatie van modaliteiten. Voor elk type lading is er een geschikte, betrouwbare oplossing.

Aangemeerd schip

COMPLETE MARITIEME DIENSTVERLENING

Een compleet maritiem cluster is toegerust op alle denkbare werkzaamheden aan schepen en offshore-units. Ongeacht de grootte van de klus, in Rotterdam is het mogelijk.

Belangrijke bunkerhaven

Rotterdam is niet alleen een van de grootste brandstoffen-hubs, de haven van Rotterdam staat ook in de top 3 van ’s werelds belangrijkste bunkerhavens. Per maand vinden er 2.000 bunkerleveranties plaats. Alle denkbare brandstoffen zijn hier op grote schaal voorhanden: van stookolie tot biobrandstoffen. Rotterdam is bovendien de eerste haven in Europa waar liquefied natural gas (LNG) gebunkerd kan worden. De ruime keuze aan leveranciers staat garant voor snel, betrouwbaar en veilig bunkeren tegen de beste prijs.

Efficiënte douane

De Nederlandse douane staat bekend als één van de efficiëntste douanediensten ter wereld. De douane voert wettelijke controles uit met een minimale impact op het logistieke proces. Het overleggen van de benodigde documenten gebeurt elektronisch. Op basis van risicoanalyses bepaalt de douane of controles nodig zijn. De douane is 24/7 in bedrijf en voert noodzakelijke inspecties primair uit met scans. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in hightech scanapparatuur op de terminals. Rotterdam beschikt daarnaast over de snelste treinscan ter wereld. Dankzij het scannen van containers wordt een optimale veiligheid van de lading gegarandeerd, worden vertragingen geminimaliseerd en komt de verlader niet voor onnodige kosten te staan.

Fiscale voordelen

Wanneer je goederen naar Europa importeert, moet daar btw over betaald worden. In tegenstelling tot andere Europese landen kan in Nederland dankzij vergunning artikel 23 betaling van btw uitgesteld worden tot de periodieke btw-aangifte. Bij de periodieke aangifte wordt het verschuldigde btw-bedrag verrekend met betaalde btw. Dankzij deze regeling hebben importeurs in Nederland een liquiditeitsvoordeel. Indien je bedrijf niet in Nederland is gevestigd, kan een fiscaal vertegenwoordiger je btw-zaken afhandelen, zodat je Nederlandse voordelen ten volle kunt benutten.

Ketenoptimalisatie

Om de afhandeling van containers in de Rotterdamse haven en het vervoer naar bestemmingen in Europa verder te optimaliseren, zijn in samenwerking met marktpartijen, belanghebbenden en het Havenbedrijf Rotterdam diverse projecten opgezet. Via het havenoverstijgende Port Community System van Portbase profiteren bedrijven van intelligente diensten voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling, zowel onderling als met overheden. Hiermee kunnen gebruikers hun logistieke processen verbeteren. Dit versterkt bovendien de concurrentiepositie van de haven.

Routescanner ‘Direct Connections’ toont de directe zee-, spoor- en binnenvaartverbindingen van en naar Rotterdam. Je kunt via deze applicatie ook de verschillende routes voor container transport van deur-tot-deur bekijken en vergelijken. Nextlogic is gericht op het optimaal inrichten van de containerbinnenvaartketen door betere informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen, efficiënte, neutrale planning, en het optimaliseren van calls bij de terminals.

Container Logistiek Maasvlakte CLM onderzoekt hoe containerstromen van en naar Maasvlakte 1 & 2 gebundeld en uitgewisseld kunnen worden. Dit verhoogt de efficiëntie en minimaliseert de calls voor schepen en treinen. Door het optimaliseren van de logistieke ketens kan de haven verder groeien.