Header image

Buisleidingen

Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van ruim 1.500 kilometer buisleidingen voor transport van natte bulk zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën en industriële gassen. De buisleidingen verbinden bedrijven in de haven onderling. Daarnaast loopt er een netwerk van leidingen naar bestemmingen in Nederland, België en Duitsland.

Het buisleidingennetwerk biedt een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke transportoplossing.

Voordelen

  • Permanente beschikbaarheid ruimte in corridor voor aanleg nieuwe buisleidingen
  • Leasen via buisleidingenbundel van MultiCore
  • ARG common carrier ethyleen netwerk verbindt industriële cluster Rotterdam met de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied
Buisleidingen vanaf Rotterdam

Bedrijven kunnen hun locatie per buisleidingen met andere locaties in Rotterdam verbinden. De buisleidingen zijn (voor een groot deel) eigendom van de chemiebedrijven en raffinaderijen. Veel leidingen zijn ‘dedicated’ verbindingen die één product transporteren in een vaste route tussen 2 locaties. Daarnaast zijn er common carriers buisleidingen die door meerdere bedrijven gebruikt worden voor één product. Gebruikers kopen de transportcapaciteit bij de eigenaar van de leidingen.

Aanleg nieuwe buisleidingen

De haven van Rotterdam biedt bedrijven de mogelijkheid en ruimte om nieuwe leidingen te leggen in de daarvoor beschikbare leidingstroken. Deze corridors zijn al volledig ingericht voor de aanleg van nieuwe buisleidingen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft permanent ruimte beschikbaar voor geïnteresseerde bedrijven.

Buisleidingen leasen via MultiCore

De buisleidingenbundel van MultiCore bestaat uit 4 leidingen en loopt langs de belangrijkste chemische en petrochemische industriegebieden in de haven van Rotterdam. MultiCore biedt leaseconstructies aan waardoor het voor bedrijven mogelijk is om transport via buisleidingen te verzorgen zonder dat zij zelf eigenaar hoeven te worden. MultiCore is een joint venture tussen Vopak en het Havenbedrijf Rotterdam.

ARG/RC2-buisleidingen voor ethyleen

RC2 is een joint venture tussen ARG en het Havenbedrijf Rotterdam en bestaat uit een common carrier buisleidingensysteem voor ethyleen. Dit netwerk verbindt het industriële cluster van Rotterdam met de haven van Antwerpen in België en het Duitse Ruhrgebied. Het Havenbedrijf Rotterdam en ARG hebben samen geïnvesteerd in RC2. RC2 is eigenaar van de leidingen, ARG exploiteert het systeem.