Header image
Energietransitie

Realisatie hoogspanningsstation Prinses Amaliahaven

Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd. Het station Prinses Amaliahaven heeft als doel de elektriciteitsinfrastructuur in dit belangrijke industriegebied te verbeteren en uit te breiden.

Het hoogspanningsstation zal dienen als een belangrijk knooppunt voor de distributie en transmissie van elektriciteit in de regio. Het project is momenteel in de voorbereidingsfase. Naar verwachting start de uitvoering medio 2024 en wordt het station in 2026 opgeleverd.

Faciliteren van groeiende energiebehoefte

De Rotterdamse haven is de grootste en meest strategische haven van Europa. Het huisvest tal van industriële installaties en bedrijven, waaronder raffinaderijen, petrochemische complexen en logistieke hubs. Een betrouwbare en efficiënte elektriciteitsvoorziening is van cruciaal belang voor de elektrificatie van deze bedrijven. De uitbreiding met een 380kV station draagt bij aan groeiende energiebehoeften van deze industrieën, versterking van de energievoorziening en behoud van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Wat gaat er gebeuren?

Het project, uitgevoerd door TenneT, doorloopt verschillende fasen, zoals planning, vergunningen, ontwerp, bouw en inbedrijfstelling.

  • Najaar 2023 – medio 2024 Bestemmingsplan- en vergunningenprocedures
    Tijdens de planning en vergunningsfase worden de technische specificaties vastgesteld en worden alle benodigde vergunningen verkregen.
  • Medio 2024 – 2026 Bouwfase
    Het ontwerpstadium omvat het gedetailleerde ontwerp van het hoogspanningsstation. Daarna begint de bouwfase, waarbij de fysieke infrastructuur wordt gebouwd volgens de specificaties.
  • Tweede helft 2026 Hoogspanningsstation Amaliahaven in bedrijf 
    Ten slotte vindt de inbedrijfstelling plaats, waarbij het hoogspanningsstation operationeel wordt gemaakt en getest. De rol van het havenbedrijf bestaat met name uit de uitgifte van de benodigde terreinen.

Hoogwaardige elektriciteitsinfrastructuur voor industrie

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven door een betrouwbare en hoogwaardige elektriciteitsinfrastructuur te bieden aan de industrieën in het gebied. Het vergroot de capaciteit en flexibiliteit van de elektriciteitsvoorziening, wat essentieel is voor de groei en diversificatie van de havenactiviteiten. Bovendien kan een efficiënter gebruik van elektriciteit bijdragen aan een verminderde ecologische voetafdruk van de haven, wat belangrijk is in het kader van duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

Beeld: TennT