Header image

Inspecties

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Havenmeester van Rotterdam houdt toezicht in de havens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. De Havenmeester controleert of schepen voldoen aan (inter)nationale veiligheids-, beveiligings- en milieuvoorschriften.

In de haven van Rotterdam werken meerdere toezichthouders samen aan het toezicht op het vervoer over water. De toezichthouders nemen deel in het samenwerkingsverband Programma Vernieuwing Toezicht.

Een inspecteur aan het werk in de haven

HAVENMEESTER ROTTERDAM

Is verantwoordelijk voor een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart en houdt toezicht op operationele (milieu)veiligheid, risicovolle activiteiten en naleving van relevante transportwetgeving.

De RPA-16

Samenwerkende toezichthouders