Veiligheid

Veilig en gezond naar huis

Hoe kunnen wij je helpen?

We willen dat iedereen altijd gezond en veilig naar huis kan na een werkdag bij het Havenbedrijf. Daarom hebben we een arbobeleidsverklaring opgesteld. Hierin zeggen we wat we doen en wat iedereen van ons mag verwachten. Wij verwachten dat iedereen zijn werk stopt als het onveilig is. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Beeldmerk

Veiligheidscultuur

We streven naar een cultuur waarin iedereen veilig is en zich veilig voelt. Daarom identificeren we risico’s en bespreken we die met alle betrokkenen. We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en complimenteren elkaar bij de dingen die goed gaan.

In ons cultuurprogramma Neem de Tijd voor Veiligheid trainen we onze mensen in veiligheidsleiderschap en wat het betekent om ook letterlijk de tijd te nemen om het werk goed voor te bereiden.

Life Saving Rules

Life saving rules

Veiligheid in projecten

Een veilige haven begint met een veilige infrastructuur en mensen die risico’s al in het ontwerp ervan elimineren. Of het nu gaat om de aanleg van een kade, het bepalen van een leidingtracé of levensverlengend onderhoud.

De afdeling Port Development zorgt voor een veilige realisatie van de ontwikkeling van de haven. De afdeling Asset Management zorgt voor veilig gebruik en beheer hiervan.

We werken samen met onze opdrachtnemers aan het plannen en uitvoeren van de veiligheids- en gezondheidsaspecten in alle fasen van een project: ontwerp, realisatie en onderhoud. Zo houden we bouwplaatsen en onderhoudslocaties veilig.